Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych 2011 - 2013

Strona główna » Kapitał Ludzki Edukacja » Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych 2011 - 2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Niegowa rozpoczęła realizację projektu
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt będzie trwał 2 lata od 01 marca 2011 roku do 28 lutego 2013 roku

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach oraz gimnazjach a także zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.Celami szczegółowymi projektu są:

·       wprowadzenie szerokiej oferty zajęć dodatkowych w szkołach i gimnazjach

·         wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w stosunku do województwa

·         wzrost wyników egzaminów gwarantujących swobodę wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami uczniów

·         wzrost poziomu umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, a w szczególności znajomości języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informatycznej

·    wyposażenie nauczycieli w stosowną wiedzę z zakresu równości szans płci w kontekście przełamywania stereotypów edukacyjnych.

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niegowa, dla których zorganizowane są zajęcia dodatkowe. Są to min. zajęcia wyrównujące i rozwijające z matematyki, fizyki, chemii, informatyczne, przyrodnicze, historii, biologii, geografii, z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, koła artystyczne, sportowe, europejskie.

Rodzice wraz z uczniami mogą dokonywać wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami uczniów. Szczegółów odnośnie rodzajów realizowanych zajęć w poszczególnych szkołach oraz wzorów deklaracji uczestnictwa można uzyskać u dyrektorów oraz nauczycieli w poszczególnych szkołach.

Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku stwierdzenia danych niezgodnych z prawdą uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.

Linki
  • System Informacji Przestrzennej
  • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

  • UG-Niegowa
  • gal_kra10
  • gal_kra9
  • gal_kra8
  • gal_kra7
  • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna