Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych 2011 - 2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Niegowa rozpoczęła realizację projektu
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt będzie trwał 2 lata od 01 marca 2011 roku do 28 lutego 2013 roku

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach oraz gimnazjach a także zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.Celami szczegółowymi projektu są:

·       wprowadzenie szerokiej oferty zajęć dodatkowych w szkołach i gimnazjach

·         wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w stosunku do województwa

·         wzrost wyników egzaminów gwarantujących swobodę wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami uczniów

·         wzrost poziomu umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, a w szczególności znajomości języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informatycznej

·    wyposażenie nauczycieli w stosowną wiedzę z zakresu równości szans płci w kontekście przełamywania stereotypów edukacyjnych.

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niegowa, dla których zorganizowane są zajęcia dodatkowe. Są to min. zajęcia wyrównujące i rozwijające z matematyki, fizyki, chemii, informatyczne, przyrodnicze, historii, biologii, geografii, z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, koła artystyczne, sportowe, europejskie.

Rodzice wraz z uczniami mogą dokonywać wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami uczniów. Szczegółów odnośnie rodzajów realizowanych zajęć w poszczególnych szkołach oraz wzorów deklaracji uczestnictwa można uzyskać u dyrektorów oraz nauczycieli w poszczególnych szkołach.

Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku stwierdzenia danych niezgodnych z prawdą uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego KGW ŁUTOWIEC

Iwona Bugaj

Nowa

Oferta realizacji zadania publicznego KGW ŁUTOWIEC

28

maj

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego KGW W MOCZYDLE

Iwona Bugaj

Nowa

Oferta realizacji zadania publicznego KGW W MOCZYDLE

28

maj

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego KGW W DĄBROWNIE

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego KGW W DĄBROWNIE

23

maj

2024

Zdjęcie: „Wakacje z wojskiem"

Iwona Bugaj

„Wakacje z wojskiem"

23

maj

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego KGW KWIAT ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego KGW KWIAT ...

21

maj

2024

Zdjęcie: Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej ...

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej ...

14

maj

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.