Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Informacja dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów ... nowa Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kamiennej 51 w Niegowie, funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W dniu otwarcia mieszkańcy oraz właściciele domków letniskowych, którzy uiszczają w Gminie Niegowa opłatę, mogą tam przywieźć selektywnie zebrane odpady komunalne.          Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie odpady powstające ... dodano: 22 września 2020 czytano: 9 razy więcej
 • Przypominamy o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej nowa Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele odrębnych budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową. Przepisy szczegółowo regulują, w jaki sposób montuje się skrzynkę. W budynkach jednorodzinnych ... dodano: 22 września 2020 czytano: 13 razy więcej
 • Apel do użytkowników dróg Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i estetykę naszych miejscowości oraz bardzo liczne skargi mieszkańców Gminy Niegowa, przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania dróg. Proszę o dopilnowanie aby po zakończonych pracach polowych, należycie uprzątnąć drogę i pobocze, w miejscu prowadzenia prac. Resztki słom, siana, kolby kukurydzy, ziarno czy ziemia z pola, mogą stanowić duże ... dodano: 16 września 2020 czytano: 49 razy więcej
 • Wyniki konkursu kulinarnego Stowarzyszenie PPJ Janów, poinformowało o ocenie i wyborze potraw, nominowanych do II etapu konkursu kulinarnego pt. „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”. Z uwagi na otrzymaną ilość punktów wybrano 3 najlepsze potrawy a także wybrano 6 laureatów. Miło nam poinformować, że w niniejszym konkursie KGW WYSOKIE OBCASY Z BLIŻYC potrawą ... dodano: 16 września 2020 czytano: 81 razy więcej
 • KRUS - wysokość składek na ubezpieczenie w IV kwartale Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku. Szczegóły w załączniku. dodano: 14 września 2020 czytano: 54 razy więcej
 • Informacja - Inkasent należności za zużycie wody i odprowadzone ... Informujemy, że z dniem 09 września 2020 roku na stanowisko inkasenta zatrudniona jest nowa osoba. Osobą tą jest Pani Anna Radkowska, która upoważniona jest do odczytywania i kontroli urządzeń pomiarowych zamontowanych u odbiorców wody oraz inkasowanie należności za zużycie wody i odprowadzone ścieki na terenie całej Gminy Niegowa. Inkasent posiadał będzie przy sobie stosowne zaświadczenie oraz identyfikator. Prosimy mieszkańców o umożliwienie ... dodano: 11 września 2020 czytano: 69 razy więcej
 • Informacja o cenach i stawkach opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę ... Urząd Gminy Niegowa informuje mieszkańców, że zgodnie z Decyzją WA.RZT.070.1.380A.9.2019 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie nastąpiła zmiana cen i grup odbiorców usług dotycząca wody i ścieków. Wysokość cen i stawek opłat zawiera poniższy załącznik. Treść Decyzji WA.RZT.070.1.380A.9.2019 udostępniona jest na stronie Urzędu Gminy w zakładce prawo lokalne - podatki i opłaty. dodano: 09 września 2020 czytano: 112 razy więcej
 • List Prezesa GUS - Powszechny Spis Rolny 2020 List Prezesa GUS do użytkowników gospodarstw rolnych - osób fizycznych i osób prawnych zamieszczono w poniższych załącznikach. dodano: 31 sierpnia 2020 czytano: 85 razy więcej
 • Dąbrowno - przerwa w dostawie energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa informuję, że w czwartek, 3 września w godzinach od 9:00 do ok. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilających ze stacji w miejscowości Dąbrowno. Przyczyną przerwy są niezbędne prace na urządzeniach sieci energetycznej. W przypadku zmiany terminu wyłączenia zostaną Państwo powiadomieni. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 3648533. Za powstałe utrudnienia Tauron ... dodano: 28 sierpnia 2020 czytano: 66 razy więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne ... dodano: 27 sierpnia 2020 czytano: 104 razy więcej
 • Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za odpady komunalne Przypominamy, że od września istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za odpady komunalne. Warunkiem jest wybudowanie kompostownika według określonych wymagań (informacje w załączniku poniżej). Jednocześnie  informujemy, że nie jest kompostownikiem  płyta gnojowa czy pryzma obornika, wtedy zwolnienie nie przysługuje. dodano: 27 sierpnia 2020 czytano: 111 razy więcej
 • Akcja "Złap wodę! i podaj dalej" Akcja „Złap wodę! i podaj dalej” Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ma na celu: - promować dobre praktyki samorządów lokalnych, zwłaszcza z województwa śląskiego, związane z walką z kryzysem wodnym i zachęcać inne jednostki do korzystania z tych doświadczeń. - zachęcać wspólnoty lokalne do aktywnego udziału w działaniach, które prowadzone są w skali lokalnej i mają na celu ograniczenie skutków suszy i zwiększających ... dodano: 25 sierpnia 2020 czytano: 103 razy więcej
 • Akcja szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że w dniach 12-30 września 2020 r. planowana jest akcja wyłożenia szczepionki dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (DZ. U 2013, poz. 1737). W załączeniu szczegółowa informacja. dodano: 25 sierpnia 2020 czytano: 69 razy więcej
 • Urząd Gminy Niegowa zatrudni pracownika do Referatu Gospodarki ... Urząd Gminy Niegowa zatrudni pracownika do Referatu Gospodarki Komunalnej na stanowisku pracownika fizycznego. Preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów kat. B, T, C lub też dodatkowe kursy. Aplikacje zawierające podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia, proszę składać w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie (pokój nr 13).       ... dodano: 24 sierpnia 2020 czytano: 136 razy więcej
 • Bliżyce - przerwa w dostawie wody Informujemy, że w niedzielę od godziny 21:00 do poniedziałku, do godziny 7:00, przewidywana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości Bliżyce. Przerwa obejmuje budynki od numeru 71 do 119. Za utrudnienia przepraszamy. dodano: 21 sierpnia 2020 czytano: 86 razy więcej
 • Biblioteka wywalczyła dofinansowanie Wśród 106 wniosków pozytywnie ocenionych, spośród 652, które wpłynęły do Instytutu Książki w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, znalazł się wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa. Dofinansowanie w kwocie ponad 12 tysięcy złotych zostanie wykorzystane na zakup komputerów, osprzętu dodatkowego i przeznaczone na potrzeby czytelników. dodano: 21 sierpnia 2020 czytano: 105 razy więcej
 • Droga w Tomiszowicach do przebudowy W poniedziałek, 17 sierpnia podpisaliśmy umowę na realizację zadania związanego z przebudową - modernizacją drogi dojazdowej do pól, w miejscowości Tomiszowice. Wartość robót wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z.o.o z Żarek - wycenił na kwotę 157 655,31 zł. Na odcinku o długości 450,00 m zostaną wykonane m.in roboty związane z poszerzeniem dna wąwozu i ścięciem skarp, wykonanie podbudowy z tłucznia, ... dodano: 20 sierpnia 2020 czytano: 217 razy więcej
 • Warsztaty komputerowe projektu „Zaprzyjaźnij się z ... Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” w Janowie informuje o realizacji projektu pt. „Zaprzyjaźnij się z komputerem! - warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Celem operacji jest zdobycie ... dodano: 19 sierpnia 2020 czytano: 85 razy więcej
 • Spis rolny już od 01 września 2020 roku !!! Jak rozpoznać rachmistrza spisowego? Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:         imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego; numer identyfikatora; nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego; określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do ... dodano: 17 sierpnia 2020 czytano: 123 razy więcej
 • Budowa sieci światłowodowej Aktualnie na terenie województwa śląskiego, w tym Gminy Niegowa, trwa budowa sieci światłowodowej. Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ... dodano: 17 sierpnia 2020 czytano: 162 razy więcej

poprzednia strona |1|2|3| z   60 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna