Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Niegowa

Strona główna » Aktualności » Dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Niegowa

Wójt Gminy Niegowa zamierza, wzorem roku ubiegłego, ubiegać się o dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Niegowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy, którzy użytkują lub składują na swojej posesji wyroby zawierające azbest oraz są ujęci w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa i chcą w 2017 r. usunąć eternit ze swoich nieruchomości proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Niegowa, pok. Nr 16 lub kontakt telefoniczny pod nr.: 34 315 10 20 wewn. 116.

Kosztami na które można uzyskać dofinansowanie są:

1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów, w tym:

- do 50% ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 400 zł./Mg odpadu jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie , transport i unieszkodliwienie, lub nie więcej niż 300 zł./Mg gdy na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

- 50% ze środków WFOŚiGW w Katowicach, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie , transport i unieszkodliwienie, lub nie więcej niż 300 zł./Mg gdy na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku.

Informacje dodatkowe: 

1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach oraz w przypadku wyższych kosztów od otrzymanego dofinansowania środki własne Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.

2. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa o przyznanie dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.

4. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest

5. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Niegowa zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

6. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.

UWAGA!

1. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Katowicach.

2. W przypadku, gdy wniosek Gminy Niegowa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa w Referacie Rozwoju, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy – pok. nr 16,

Telefon: 34 315 12 25, 34 315 10 20 wewn. 116 lub 125
e-mail: urzad@niegowa.pl  lub k.stodolkiewicz@niegowa.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Niegowa: pon., pt. 7.30 - 15.00, wt. 7:30 - 16:30, śr, czw. 7.30 - 15.30.

 

Niegowa, dnia 17.01.2016 r.

                                                                                          /-/ Wójt Gminy Niegowa

czytano: 1238 razy

autor: Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz

data dodania: 2017-01-18 09:14:51

 • Piątek, 15 stycznia 2021 Informacja o szczepieniach ...
  Szanowna Seniorko/Szanowny Seniorze, za sprawą pojawienia się wirusa SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, ostatni rok był dla nas ...
  nowa więcej
 • Piątek, 15 stycznia 2021 Informacja dla odbiorców wody
  Szanowni Państwo! Referat finansowy w Urzędzie Gminy Niegowa rozliczający należności za wodę i ścieki zwraca się z prośbą do odbiorców o terminowe ...
  nowa więcej
 • Środa, 13 stycznia 2021 Dyżury w Punkcie Informacyjno - ...
  Dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Niegowie prowadzone są telefonicznie w zakresie: - motywowania osób do podjęcia leczenia, - pijących ...
  więcej
 • Środa, 13 stycznia 2021 MOGĘ! Zatrzymać SMOG - ...
  Gmina Niegowa otrzymała pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola Publicznego w Niegowie, które zgłosiło chęć udziału w ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Aktualności
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna