Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Niegowa

Wójt Gminy Niegowa zamierza, wzorem roku ubiegłego, ubiegać się o dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Niegowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy, którzy użytkują lub składują na swojej posesji wyroby zawierające azbest oraz są ujęci w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa i chcą w 2017 r. usunąć eternit ze swoich nieruchomości proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Niegowa, pok. Nr 16 lub kontakt telefoniczny pod nr.: 34 315 10 20 wewn. 116.

Kosztami na które można uzyskać dofinansowanie są:

1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów, w tym:

- do 50% ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 400 zł./Mg odpadu jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie , transport i unieszkodliwienie, lub nie więcej niż 300 zł./Mg gdy na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

- 50% ze środków WFOŚiGW w Katowicach, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie , transport i unieszkodliwienie, lub nie więcej niż 300 zł./Mg gdy na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku.

Informacje dodatkowe: 

1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach oraz w przypadku wyższych kosztów od otrzymanego dofinansowania środki własne Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.

2. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa o przyznanie dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.

4. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest

5. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Niegowa zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

6. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.

UWAGA!

1. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Katowicach.

2. W przypadku, gdy wniosek Gminy Niegowa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa w Referacie Rozwoju, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy – pok. nr 16,

Telefon: 34 315 12 25, 34 315 10 20 wewn. 116 lub 125
e-mail: urzad@niegowa.pl  lub k.stodolkiewicz@niegowa.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Niegowa: pon., pt. 7.30 - 15.00, wt. 7:30 - 16:30, śr, czw. 7.30 - 15.30.

 

Niegowa, dnia 17.01.2016 r.

                                                                                          /-/ Wójt Gminy Niegowa

18

STY

2017

1548

razy

czytano

1038/1625

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac ...

10

lip

2024

Logo serwisu.

Ewa Ginter

Zmiana czasu pracy UG Niegowa w dniu 10 lipca 2024 roku

10

lip

2024

Zdjęcie: Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

Maria Kot

Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

18

cze

2024

Zdjęcie: Informacja o programie QMP

Sławomir Kleszcz

Informacja o programie QMP

14

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

13

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

11

cze

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.