Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Malownicza Gmina

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 lat w dniu wyborów 15.10.2023 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1277 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawdo do bezpłatnego transportu z:

1)   miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

2)   miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku - zwanego dalej „transportem do lokalu”;

3)   lokalu wyborczego, o którym mowa wyżej, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, zgłasza właściwemu wójtowi do dnia 02 października 2023 r.

Zgłoszenie, o którym mowa, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca pobytu. Należy jednocześnie wskazać, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie. Należy też podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwała na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Do dnia 12 października 2023 roku wójt poinformuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 12 października 2023 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Bliższe informacje i przyjmowanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego Nr 1, 42 - 320 Niegowa, poczta elektroniczna elud@niegowa.pl lub 34 315 10 20 wew. 103.

29

WRZ

2023

461

razy

czytano

84/1621

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

Iwona Bugaj

Nowa

Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

13

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

Iwona Bugaj

Nowa

Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności

Śląski UW

Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności

11

cze

2024

Zdjęcie: Obowiązkowa lista ZUM

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Obowiązkowa lista ZUM

4

cze

2024

Zdjęcie: Wakacyjne przedszkole w Niegowie

Maria Kot

Wakacyjne przedszkole w Niegowie

4

cze

2024

Zdjęcie: Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju ...

Maria Kot

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju ...

4

cze

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.