Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Chcesz płacić mniej za śmieci -wybuduj kompostownik

Szanowni Mieszkańcy, od 1 września 2020 roku, zgodnie z Uchwałą NR XVIII/126/2020 Rady Gminy Niegowa z dnia 14 maja 2020 r.  wprowadzone zostanie częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów                     w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 1,30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wybudują lub już posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu.Uprawnienie do zwolnienia będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Bioodpady to m.in.:

- trawa, darń, kora, kwiaty, liście, chwasty, ściółka dla gryzoni, gałązki żywopłotów tuje, popiół drzewny, ścinki drewna, ziemię z doniczek i skrzynek,

- obierki z warzyw i owoców, gotowane warzywa i owoce z wykluczeniem mięsa  i kości, nać,  resztki owoców i warzyw,

- rozgniecione skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty, resztki jedzenia, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),

Te odpady absolutnie nie mogą znaleźć się w brązowym worku ani pojemniku na odpady zmieszane czy  w koszu  na popiół. 

Nie dostosowanie się do powyższego spowoduje  wstrzymanie  pomniejszonej opłaty na 6 miesięcy.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa przyjęty uchwałą Nr XII/82/2019 Rady Gminy Niegowa  z dnia 26 listopada 2019r.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 5   Regulaminu:

  1. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii  w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,

3) w betonowych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z przęseł betonowych, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

4. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni,

2) kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności),

3) materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbitei powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład, różnych odpadów organicznych),

4) konstrukcja powinna zapewniać odpowiednie przewietrzenie materiału,

5) w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu rozłożonego,

6) kompostownik powinien być przykryty, aby uchronić przed deszczemi śniegiem orazaby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera.

5. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zwalnia się w całości  z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania, określone w niniejszym Regulaminie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (34) 315 10 20 wew. 116.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępna poniżej do samodzielnego wydruku, u sołtysów  miejscowości oraz w Urzędzie Gminy.

15

LIP

2020

1538

razy

czytano

322/1473

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: POZIOM 3 - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia ...

Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz

Nowa

POZIOM 3 - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia ...

7

lut

2023

Zdjęcie: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ...

GOPS Niegowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ...

1

lut

2023

Zdjęcie: Rolniku uzyskaj zwrot podatku akcyzowego zawartego w ...

Agnieszka Piśkorska

Rolniku uzyskaj zwrot podatku akcyzowego zawartego w ...

1

lut

2023

Zdjęcie: Aktualizacja - Halowy Turniej Tenisa Stołowego

Iwona Bugaj

Aktualizacja - Halowy Turniej Tenisa Stołowego

27

sty

2023

Zdjęcie: Stowarzyszenie PPJ ogłasza konkurs

PPJ

Stowarzyszenie PPJ ogłasza konkurs

27

sty

2023

Zdjęcie: Zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

Sławomir Kleszcz

Zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

27

sty

2023

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.