Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • KRUS - wysokość składek na ubezpieczenie w IV kwartale Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku. Szczegóły w załączniku. dodano: 14 września 2020 czytano: 116 razy więcej
 • Informacja - Inkasent należności za zużycie wody i odprowadzone ... Informujemy, że z dniem 09 września 2020 roku na stanowisko inkasenta zatrudniona jest nowa osoba. Osobą tą jest Pani Anna Radkowska, która upoważniona jest do odczytywania i kontroli urządzeń pomiarowych zamontowanych u odbiorców wody oraz inkasowanie należności za zużycie wody i odprowadzone ścieki na terenie całej Gminy Niegowa. Inkasent posiadał będzie przy sobie stosowne zaświadczenie oraz identyfikator. Prosimy mieszkańców o umożliwienie ... dodano: 11 września 2020 czytano: 134 razy więcej
 • Informacja o cenach i stawkach opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę ... Urząd Gminy Niegowa informuje mieszkańców, że zgodnie z Decyzją WA.RZT.070.1.380A.9.2019 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie nastąpiła zmiana cen i grup odbiorców usług dotycząca wody i ścieków. Wysokość cen i stawek opłat zawiera poniższy załącznik. Treść Decyzji WA.RZT.070.1.380A.9.2019 udostępniona jest na stronie Urzędu Gminy w zakładce prawo lokalne - podatki i opłaty. dodano: 09 września 2020 czytano: 169 razy więcej
 • List Prezesa GUS - Powszechny Spis Rolny 2020 List Prezesa GUS do użytkowników gospodarstw rolnych - osób fizycznych i osób prawnych zamieszczono w poniższych załącznikach. dodano: 31 sierpnia 2020 czytano: 135 razy więcej
 • Dąbrowno - przerwa w dostawie energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa informuję, że w czwartek, 3 września w godzinach od 9:00 do ok. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilających ze stacji w miejscowości Dąbrowno. Przyczyną przerwy są niezbędne prace na urządzeniach sieci energetycznej. W przypadku zmiany terminu wyłączenia zostaną Państwo powiadomieni. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 3648533. Za powstałe utrudnienia Tauron ... dodano: 28 sierpnia 2020 czytano: 120 razy więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne ... dodano: 27 sierpnia 2020 czytano: 148 razy więcej
 • Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za odpady komunalne Przypominamy, że od września istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za odpady komunalne. Warunkiem jest wybudowanie kompostownika według określonych wymagań (informacje w załączniku poniżej). Jednocześnie  informujemy, że nie jest kompostownikiem  płyta gnojowa czy pryzma obornika, wtedy zwolnienie nie przysługuje. dodano: 27 sierpnia 2020 czytano: 159 razy więcej
 • Akcja "Złap wodę! i podaj dalej" Akcja „Złap wodę! i podaj dalej” Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ma na celu: - promować dobre praktyki samorządów lokalnych, zwłaszcza z województwa śląskiego, związane z walką z kryzysem wodnym i zachęcać inne jednostki do korzystania z tych doświadczeń. - zachęcać wspólnoty lokalne do aktywnego udziału w działaniach, które prowadzone są w skali lokalnej i mają na celu ograniczenie skutków suszy i zwiększających ... dodano: 25 sierpnia 2020 czytano: 147 razy więcej
 • Akcja szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że w dniach 12-30 września 2020 r. planowana jest akcja wyłożenia szczepionki dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (DZ. U 2013, poz. 1737). W załączeniu szczegółowa informacja. dodano: 25 sierpnia 2020 czytano: 114 razy więcej
 • Bliżyce - przerwa w dostawie wody Informujemy, że w niedzielę od godziny 21:00 do poniedziałku, do godziny 7:00, przewidywana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości Bliżyce. Przerwa obejmuje budynki od numeru 71 do 119. Za utrudnienia przepraszamy. dodano: 21 sierpnia 2020 czytano: 123 razy więcej
 • Biblioteka wywalczyła dofinansowanie Wśród 106 wniosków pozytywnie ocenionych, spośród 652, które wpłynęły do Instytutu Książki w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, znalazł się wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa. Dofinansowanie w kwocie ponad 12 tysięcy złotych zostanie wykorzystane na zakup komputerów, osprzętu dodatkowego i przeznaczone na potrzeby czytelników. dodano: 21 sierpnia 2020 czytano: 135 razy więcej
 • Droga w Tomiszowicach do przebudowy W poniedziałek, 17 sierpnia podpisaliśmy umowę na realizację zadania związanego z przebudową - modernizacją drogi dojazdowej do pól, w miejscowości Tomiszowice. Wartość robót wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z.o.o z Żarek - wycenił na kwotę 157 655,31 zł. Na odcinku o długości 450,00 m zostaną wykonane m.in roboty związane z poszerzeniem dna wąwozu i ścięciem skarp, wykonanie podbudowy z tłucznia, ... dodano: 20 sierpnia 2020 czytano: 274 razy więcej
 • Warsztaty komputerowe projektu „Zaprzyjaźnij się z ... Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” w Janowie informuje o realizacji projektu pt. „Zaprzyjaźnij się z komputerem! - warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Celem operacji jest zdobycie ... dodano: 19 sierpnia 2020 czytano: 112 razy więcej
 • Spis rolny już od 01 września 2020 roku !!! Jak rozpoznać rachmistrza spisowego? Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:         imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego; numer identyfikatora; nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego; określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do ... dodano: 17 sierpnia 2020 czytano: 150 razy więcej
 • Budowa sieci światłowodowej Aktualnie na terenie województwa śląskiego, w tym Gminy Niegowa, trwa budowa sieci światłowodowej. Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ... dodano: 17 sierpnia 2020 czytano: 201 razy więcej
 • Pozbywamy się azbestu Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – etap V”. W tym roku, dzięki środkom pozyskanym z WFOŚIGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie, udało się zutylizować 72,51 Mg szkodliwego azbestu. Z dofinansowania skorzystało 27 gospodarstw. Jednocześnie przypominamy, że azbest jest odpadem bardzo szkodliwym i nie należy go usuwać ani utylizować we własnym zakresie. Kolejny ... dodano: 13 sierpnia 2020 czytano: 149 razy więcej
 • Kogo obejmuje spis? Spis Rolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br. więcej - https://spisrolny.gov.pl/    #Spisrolny     #PSR2020    #LiczySieRolnictwo dodano: 11 sierpnia 2020 czytano: 177 razy więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 - informacje Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne ... dodano: 10 sierpnia 2020 czytano: 139 razy więcej
 • Gazyfikacja Gminy Niegowa Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, zwraca się do Mieszkańców Gminy Niegowa o ponowne wypełnienie ankiety. Czynność ma na celu zaktualizowanie zapotrzebowania na przyłączenie się do sieci gazowej. Ankieta nie jest żadną formą zobowiązania dla wypełniającego. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Niegowa w biurze podawczym lub przesłać na adres urzad@niegowa.pl. do 30 sierpnia br. dodano: 10 sierpnia 2020 czytano: 409 razy więcej
 • Kondolencje Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Dyrektora SPZOZ w Niegowie dr Andrzeja Mierzwy. W imieniu pracowników Urzędu Gminy Niegowa i Radnych Rady Gminy Niegowa składam najszczersze wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie. Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak dodano: 05 sierpnia 2020 czytano: 227 razy więcej

pierwsza|poprzednia|2|3|4| z   61 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna