Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Bieg Jurajskich Ścieżek Już po raz drugi, Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto-Mazur i Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, objęli patronatem, kolejną edycję Biegu Jurajskich Ścieżek. Istniejąca infrastruktura ścieżek pieszo-rowerowych Żarki – Niegowa - Janów jest doskonałym miejscem na organizację tego typu imprez. W tym roku organizatorzy proponują bieg na 10 km, bieg na 15 km i 10 km marsz dla miłośników Nordic Walking. Trasa biegnie poprzez urozmaicony teren ... dodano: 22 marca 2017 czytano: 24 razy więcej
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja. W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły ... dodano: 21 marca 2017 czytano: 58 razy więcej
 • List do Rolników Prezesa KRUS Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Sekściński, przesłał przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego specjalny list, w którym zwraca uwagę rolnikom na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.           - "Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są ... dodano: 21 marca 2017 czytano: 58 razy więcej
 • Informacja o wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i ... Informacja Wójta Gminy Niegowa dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Niegowa w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Informuję, że po uwzględnieniu stanowiska Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r., dotację we wnioskowanej wysokości przyznano: Nazwa oferenta: Gminny Klub ... dodano: 21 marca 2017 czytano: 56 razy więcej
 • Spotkanie informacyjne „EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania... Spotkanie informacyjne pn. „EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego” w Myszkowie.   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ... dodano: 17 marca 2017 czytano: 48 razy więcej
 • Konkursy w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Informujemy o ogłoszeniu konkursów w terminie od 21.03.2017 r. – 03.04.2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w następujących przedsięwzięciach ... dodano: 16 marca 2017 czytano: 65 razy więcej
 • Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Śl. UW Pani Ewa Niewiara Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprasza na Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie „Otwartego konkursu ofert w 2017 r.” ogłoszonego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017 roku w godzinach 9:30 - 12:00, w gmachu Śląskiego Urzędu ... dodano: 15 marca 2017 czytano: 93 razy więcej
 • UWAGA - Harmonogram spotkań konsultacyjnych w dniach 20 i 21 marca ... Harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa, które odbędą się w dniach 20 i 21 marca 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie. 20.03.2017 roku 1) godz. 12.00 Mzurów, Dąbrowno 2) godz. 13.00 Brzeziny, Trzebniów 3) godz. 14.00 Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów 4) godz. 15.00 Mirów, Łutowiec 5) godz. 16.30 Bobolice, ... dodano: 14 marca 2017 czytano: 159 razy więcej
 • Obwieszczenie w sprawie wpłat podatku - sołectwo Bliżyce Obwieszczenie Informujemy, że w związku z wygaśnięciem funkcji inkasenta na obrębie wsi Bliżyce – wpłat I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2017 rok należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Niegowa nr 37 8591 0007 0330 0920 5051 0001. Wpłaty w Krakowskim Banku Spółdzielczym dokonywane są bez kosztów opłat po stronie wpłacającego. Możliwość wpłat u inkasenta zostanie przywrócona niezwłocznie po powołaniu nowego inkasenta ... dodano: 10 marca 2017 czytano: 114 razy więcej
 • Gminny Turniej Pożarniczy – relacja W tegorocznej edycji Gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, będącego eliminacjami do turnieju na szczeblu powiatowym, udział wzięło 23 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Niegowa. Po kilku godzinach konkursowych zmagań komisja w skład której weszli między innymi Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto – Mazur, przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Myszkowie, Komendant Gminny OSP  Robert Cacoń, wyłoniło zwycięzców. ... dodano: 10 marca 2017 czytano: 142 razy więcej
 • Uwaga szkolenie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie zaprasza na spotkanie informacyjne. Tematy szkolenia: 1. Restrukturyzacja małych gospodarstw; 2. Premia na działalność pozarolniczą; 3. Dopłaty bezpośrednie. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2017 r. o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej w Sokolnikach. Dodatkowe informacje - Monika Stemplowska telefon: 515 275 924 dodano: 09 marca 2017 czytano: 63 razy więcej
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niegowa - 13 marca 2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 4 i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Niegowa (uchwała Nr 227/XXIII/2009 Rady Gminy Niegowa z dnia 04 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegowa) p o s t a n a w i a m I. z w o ł a ć w dniu 13 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13.30 XXVII sesję Rady Gminy Niegowa w kadencji 2014 – 2018 w Sali ... dodano: 09 marca 2017 czytano: 174 razy więcej
 • Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zgubionych dokumentów tożsamości, chroniący przed wyłudzeniami z ich użyciem. Informacje z jednego banku, poprzez System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, są błyskawicznie przekazywane do każdego banku i innych instytucji korzystających z Systemu DZ! Samo zgłoszenie na Policji, czy w Urzędzie Gminy, nie wystarczy!    -  Więcej ... dodano: 08 marca 2017 czytano: 65 razy więcej
 • Spotkanie informacyjne - zasady przyznawania płatności na rok 2017 Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące zasad przyznawania płatności na rok 2017 oraz znaczących zmian w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. (piątek), o godz. 10.00, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6. dodano: 07 marca 2017 czytano: 62 razy więcej
 • Harmonogram Zebrań Wiejskich w 2017 roku Harmonogram zebrań wiejskich  na rok 2017 Lp. Sołectwo Data i godzina Miejsce zebrania Uwagi 1. Sokolniki Zebranie odbyło się dn. 21-02-2017 SZKOŁA   2. Zagórze 21-03-2017 (wtorek)godz. 16.45 U ... dodano: 07 marca 2017 czytano: 130 razy więcej
 • Projekt „Samoobrona Kobiet” - II edycja Projekt „Samoobrona Kobiet” skierowany jest do wszystkich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej. Celem projektu jest popularyzacja systemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym. Każda grupa kobiet weźmie udział w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca), w wytypowanych obiektach sportowych w 30 polskich ... dodano: 02 marca 2017 czytano: 70 razy więcej
 • INFORMACJA z posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i ... W dniu 17 lutego 2017 r., w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Zarząd Związku stwierdził, że należy podjąć skuteczne działania poprzez wprowadzenie konkretnych rozwiązań na poziomie województwa i odpowiednich zmian legislacyjnych o charakterze ... dodano: 24 lutego 2017 czytano: 91 razy więcej
 • Organizacje Pozarządowe - otwarty konkurs ofert Wójt Gminy Niegowa, informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niegowa, w zakładce INNE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, zamieszczono ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania publicznego związanego z Upowszechnianiem Kultury Fizycznej i Sportu w 2017 roku. dodano: 17 lutego 2017 czytano: 149 razy więcej
 • PZDR w Myszkowie organizuje spotkanie informacyjne Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące następujących zagadnień: „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 (czwartek) o godzinie 10:00 w Niegowie - Gminny Ośrodek Kultury. W przypadku pytań, proszę o kontakt: Monika Stemplowska (telefon: 515 275 ... dodano: 14 lutego 2017 czytano: 185 razy więcej
 • Sukces "Młodych Misiów" Sukces "Młodych Misiów" z Niegowy - w postaci wyróżnienia i nagrody pieniężnej  - na ogólnopolskim, tegorocznym  45 Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej. Nominacje na przegląd otrzymali na Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych Herody 2017 który odbył się 22 stycznia w Niegowie. Niechaj to wyróżnienie z Bukowiny będzie zachętą dla innych grup ostatkowych i kolędniczych do kultywowania pięknych tradycji ... dodano: 14 lutego 2017 czytano: 195 razy więcej

poprzednia strona |1|2|3| z   32 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy
Wersja mobilna