Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - druga edycja 2009

Strona główna » Kapitał Ludzki » Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - druga edycja 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie realizuje drugą edycję projektu pod nazwą „Mam szansę na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w części VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kursy przeznaczone są dla osób które mieszkają na terenie Gminy Niegowa, korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są nieaktywne zawodowo oraz wykazują chęć podjęcia zatrudnienia.

Projektem zostało objętych 15 osób. Z każdą z nich został zawarty kontrakt socjalny, który pozwolił na właściwy dobór kursów. Są to:

1. Kucharz małej gastronomii. Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP – 7 osób.

Zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne odbywać się będą w sali ZDZ Żarki, ul. Sosnowa 2. Siedem uczestniczek pozna tam min. przepisy sanitarno-epidemiologiczne, zasady prawidłowego żywienia, sposoby przyrządzania zup, sosów, ciast, deserów itp.

Łączny koszt – 16.100 zł.

2. Kurs prawa jazdy kat. B – 5 osób

Zostanie przeprowadzony w Ośrodku Nauki Jazdy „ S&D Szecówka ”. Odbędzie się w wymiarze 30 godzin zajęć teorii i 150 godzin zajęć praktycznych. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zawodu kierowcy.

Łączny koszt - 11.000 zł.

3. Kurs „ Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym z bezpieczną wymiana butli” - 3 osoby

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zawodu magazyniera i kierowcy wózka jezdniowego. Trzech uczestników zaznajomi się min. z: typami stosowanych wózków, wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa.

Łączny kosz: - 8.400 zł.

 4. Kurs „ Obsługa kasy fiskalnej” – 10 osób

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych.

Łączny koszt – 2.000 zł.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu „Trening z zakresu samooceny” i „Pierwsza pomoc przedlekarska” – 15 osób

a) „Trening z zakresu samooceny”

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, oraz podniesienia własnej wartości.  

 Łączny koszt – 2.250 zł.

b) „Pierwsza pomoc przedlekarska”

Łączny koszt – 2.250 zł.

Wszystkie panie objęte projektem otrzymały pomoc przy kreowaniu wizerunku.

Fachowcami w tym zakresie były: fryzjerka i kosmetyczka.

Linki
  • System Informacji Przestrzennej
  • Aktualności
  • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

  • UG-Niegowa
  • gal_kra10
  • gal_kra9
  • gal_kra8
  • gal_kra7
  • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna