Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - sprawozdanie z realizacji II edycji 2010

Strona główna » Kapitał Ludzki » Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - sprawozdanie z realizacji II edycji 2010

W dniu 10 maja 2010 r., w ramach projektu „Mam szansę na lepsze jutro” rozpoczęło się szkolenie pt. ”Technolog robót wykończeniowych”, w którym uczestniczyło sześciu mężczyzn z terenu Gminy Niegowa. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Tematyką kursu były prace praktyczne z zastosowaniem płyt kartonowo – gipsowych, układanie posadzek, przepisy bhp oraz malowanie ścian. Szkolenie odbyło się nie na poligonie przy z ZDZ Żarkach, lecz w pomieszczeniach GOK Niegowa.

Dwa dni tj. 24-25.05.2010 r. trwały „Warsztaty psychologiczno – aktywizujące” prowadzone przez Agnieszkę Kowalczyk – doradcę zawodowego. Celem tego szkolenia była zmiana postaw życiowych i likwidacja barier mentalnych związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia. Zajęcia miały na celu również lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron oraz nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

26 maja 2010 r. sześć mieszkanek Gminy Niegowa w ramach projektu „Mam szansę na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, rozpoczęło szkolenie pt ”Kucharz małej gastronomii”. Słuchaczki zdobyły odpowiednie kwalifikacje do przygotowywania potraw i napojów w małych punktach gastronomicznych. Zapoznały się z zasadami BHP, zasadami dekorowania potraw, nakrywania stołu. Poznały przepisy kulinarne, tworzyły własne, zapoznały się z technikami obróbki m.in. owoców i warzyw.

Na zajęciach praktycznych odbywających się na kuchni GOK Niegowa uczestniczki przygotowywały różnego rodzaju potrawy: rajska zupa porowa, mini pizza, kociołek cygański, pieczonki, skrzydełka na ryżu, drożdżówka z truskawkami, knedle z truskawkami.

P
o 150 h szkolenia teoretycznego i praktycznego „Kucharz małej gastronomii” uczestniczki kursu przystąpiły do egzaminu, na którym wykazały, czego nauczyły się podczas kursu.

Na uroczystym zakończeniu szkolenia – certyfikaty wręczył Pan Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl wraz z Panią Małgorzatą Mertą – Kierownikiem Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach.

Uczestniczki biorące udział w projekcie zdobyły umiejętności praktyczne, które pomogą im w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Od 5 lipca 2010r sześć Pań z terenu Gminy Niegowa w ramach projektu „Mam szanse na lepsze jutro” uczestniczyło w szkoleniu pt ”DECOUPAGE”. Uczestniczki szkolenia poznały technikę ozdabiania przedmiotów, polegającą na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnie: drewno, metal, szkło, ceramikę wzoru wyciętego z papieru. W zamyśle ma ono wyglądać jak namalowany. Uczestniczki ozdabiały talerze, misy, bombki, kolczyki, serwetniki, szkatułki, wiaderka i konewki metalowe, butelki, świeczki, serwetniki.

W ramach projektu pt. Mam szansę na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze ośrodki pomocy społecznej cztery uczestniczki brały także udział w szkoleniu pt ”Obsługa kas fiskalnych” (21-22.07.2010 r.). Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu kasjera.

W ramach projektu dwie Panie korzystają z kursu „Prawo Jazdy Kat. B”.

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych oraz gadżety promocyjne.

Kreowanie wizerunku

W dniach 12-13.08.2010 roku uczestniczki projektu „Mam szansę na lepsze jutro”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wzięły udział w szkoleniu dotyczącym kreowania wizerunku. Pierwszym etapem był kurs u fryzjera w salonie „IMAGE” a następnym będzie kurs u kosmetyczki w salonie „Anielica”. Szkolenie to ma na celu poprawę autoprezentacji oraz podwyższenie samooceny uczestniczek projektu, co na pewno ułatwi im poruszanie się na rynku pracy. Drugi etap odbędzie się 16.08 br.


OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH

Dnia 03.09.2010 r. zakończył się trwający ponad dwa tygodnie kurs „Ogrodnik terenów zielonych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kursie tym udział wzięły cztery Panie. Celem szkolenia było wyposażenie słuchaczy w wiadomości i wykształcenie w nich umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz do zaprojektowania i zagospodarowania zielenią ogrodów.

Panie podczas zajęć praktycznych zagospodarowały teren wokół altany siedliskowej w Niegowie. Prace zostały rozpoczęte plantowaniem i modelowaniem terenu, następnie został wyznaczony kształt rabat poprzez zamontowanie obrzeży. Kolejnymi etapami było: sadzenie drzew i krzewów (liściastych, iglastych), zakładanie rabaty żwirowej, przygotowanie gleby pod trawę oraz wysiew nasion trawy.

Efekt końcowy jest fantastyczny!

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ogrodnik terenów zielonych” otrzymały wszystkie uczestniczki.

 

Linki
  • System Informacji Przestrzennej
  • Aktualności
  • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

  • UG-Niegowa
  • gal_kra10
  • gal_kra9
  • gal_kra8
  • gal_kra7
  • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna