Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - aktualności 2010

Strona główna » Kapitał Ludzki » Projekt ,,Mam szansę na lepsze jutro'' - aktualności 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie realizuje projekt „Mam szansę na lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Program skierowany jest dla osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej. Całkowity koszt projektu to 189.545,00 zł, wkład własny Gminy Niegowa to 19.903 zł.

W drodze rekrutacji zostało wyłonionych 15 osób, 5 osób znajduje się na liście rezerwowej, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. W ramach projektu zostaną wykorzystane 3 instrumenty aktywnej integracji: kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej z terenu Gminy Niegowa, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo poprzez szkolenia, wzrost wiary we własne siły, zwiększenie motywacji i zaangażowanie do samodzielnego funkcjonowania społecznego.

W bieżącym roku podopieczni będą uczestniczyć w szkoleniach:

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- decoupage

- prawo jazdy kat. B

- kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej

- warsztaty psychologiczno – aktywizujące

W trakcie szkolenia „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” 6 mężczyzn w ciągu 120 godzin będzie wykonywało prace wykończeniowe w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie. Poprzez zajęcia praktyczne uczestnicy projektu odnowią pomieszczenia GOK-u.

Podczas szkolenia „Decoupage” słuchacze warsztatów (8 osób) poznają nową metodę, jaką jest technika serwetkowa, poprzez dekorowanie przedmiotów, naklejanie papierowych serwetek, zdobionego papieru ryżowego lub obrazków z różnych innych materiałów.”Decoupage” będzie stosowany na każdej powierzchni – szkło, metal, drewno.

W warsztacie „Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych” będzie brało 7 osób, w którym głównym założeniem jest przyuczenie do zawodu z zakresu gastronomii.

Na warsztatach psychologiczno aktywizujących 15 osób założy próby zmiany swoich postaw życiowych oraz zlikwiduje bariery mentalne związane z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia.

2 osoby będą korzystać z kursu Prawa Jazdy kat. B

Pierwsze szkolenia zaczynają się 10 maja 2010 r.

Linki
  • System Informacji Przestrzennej
  • Aktualności
  • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

  • UG-Niegowa
  • gal_kra10
  • gal_kra9
  • gal_kra8
  • gal_kra7
  • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna