Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Miejscowość Niegówka - mała Niegowa powstała w XIV wieku w wyniku przeprowadzonej lokacji. Lokacja ta poświadczona jest już w 1389 roku.  W 1529 roku Stanisław Leszek jeden z współdziedziców Postaszowic i Niegowy zapisuje proboszczowi niegowskiemu folwark Niegówkę jako prebendę pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Folwark ten stanowił dla kościoła ogromny dar o obszarze ok. 5 łanów czyli 154 morgi. Ziemia ta uprawiana była przez 7 rodzin kmieci czynszowych. Owoce pracy tych ludzi trafiały do proboszcza. Kmiecie byli zobowiązani do opłaty czynszu dla parafii z użytkowanej przez siebie ziemi. Proboszcz zaś w zamian za uposażenie miał odprawiać dwa nabożeństwa w ciągu roku w intencji ofiarodawcy. O ile otrzymanie prebendy stało się dla duchowieństwa niegowskiego źródłem utrzymania, to źródło to w postaci ziemi stało się bardzo kłopotliwe. Proboszczowie tutejszej parafii często prowadzili spory majątkowe.

W 1595 roku dziedzic Niegowy usiłuje odebrać proboszczowi Niegówkę lecz bezskutecznie. W 1722 roku toczy się znów spór o folwark Niegówkę z niejakim Małuskim niesumiennym dzierżawcom. Małuski zalegał z z wypłatą czynszu, dlatego proboszcz niegowski wytoczył mu proces, który odbył się w Lelowie. Wynik procesu był korzystny dla księdza. Niedługo jednak parafia mogła cieszyć się spokojem. W 1703 roku do pobliskiego Leśniowa, Józef Męciński z Kurozwęk sprowadza Ojców Paulinów, którzy założyli tutaj swój klasztor. Józef Męciński dziedzic Żarek i Niegowy obdarował nowo powstały klasztor częścią swoich dóbr, tj. wsiami Trzebniów i Postaszowice, które leżały obok Niegówki. Z powodu niejasnych granic folwarku Niegówka – powstał w 1728 roku spór graniczny pomiędzy proboszczem ks. Lechowiczem i klasztorem Leśniowskim zakończony wyrokiem trybunału Piotrkowskiego na korzyść proboszcza. Jeszcze dwukrotnie prebenda parafialna stała się przedmiotem sporów, które swój finał znajdą w sądzie. Pierwszy z lat 1777-1787 ponownie z Ojcami Paulinami z Leśniowa o dziesięciny ze wsi klasztornych Trzebniowa i Postaszowic. Dziesięciny te należały się proboszczowi w Niegowie, do tego stwierdzenia przychyliły się kolejne sądy w Siewierzu, Krakowie i Trybunał Piotrkowski.

Około roku 1793 powstaje znów spór pomiędzy proboszczem a dziedzicem Niegowy - Męcińskim o pastwiska i ziemię Niegowy i Niegówki Również ten spór został zakończony na korzyść proboszcza po wyrokach w Lelowie i Krakowie.
Po zakończeniu tych wszystkich sporów folwark w Niegówce zmniejszył się i wynosił 129 mórg ziemi ornej i 22 morgi lasów. Na ziemi należącej do parafii pracowało sześć rodzin chłopskich. Cztery rodziny zagrodników, którzy posiadali po pół łana ziemi czyli po14 morgów na własny użytek oraz chałupę. Byli oni zobowiązani do odrobienia 150 dniówek pieszych bez zaprzęgu, lub 52 sprzężonych czyli z zaprzęgiem i sprzętem rolniczym. Jeśli nie wywiązali się z pracy musieli w zamian za każdy dzień pracy pieszej płacić 15 groszy, zaś pracy sprzężonej po 30 groszy. Dwie rodziny chałupników miało mniej ziemi, bo tylko po pół morgi. Mogli utrzymać jedną krowę oraz zbierać chrust z dóbr plebańskich. Do ich obowiązków należała praca na rzecz probostwa jeden dzień w tygodniu, pozostałe dni opłacali po 15 groszy. W 1827 roku wieś zamieszkuje 26 osób. Proboszczowie niegowscy czerpali również dochody z browaru i gorzelni znajdujących się w Niegówce, które przestały istnieć w roku 1844.

W 1864 roku został ogłoszony Ukaz Uwłaszczeniowy. Na ziemi parafialnej w Niegówce zostały 122 i pół morgi ziemi, którą sprzedano po 14 morgów zagrodnikom plebańskim: Józefowi Pikule, Kazimierzowi Szczygłowi, Agnieszce Pikulinie i Sebastianowi Lamchowi, oraz chałupnikom Kajetanowi Stęplowskiemu i Bartłomiejowi Paluchowi po 7 morgów. Proboszczowi zostało 7 morgów.

W okresie  wojny  wieś okupywana była najazdami niemieckich żołnierzy. Usuwano ludzi z domów, a ich miejsca zajmowali okupanci. Wieś oswobodziło wojsko rosyjskie. W latach 1975 - 1998 miejscowość należała do województwa częstochowskiego, a obecnie do śląskiego. W 2001 roku wieś zamieszkiwało 113 osób, a w 2005 roku 125.

Obecnie Niegówka liczy 117 mieszkańców i zajmuje obszar 105,52 ha, co stanowią:

użytki rolne - 91,01 ha,
lasy - 5,42 ha,
pozostałe grunty - 5,57 ha.

Mieszkańcy Niegówki zajmują się przede wszystkim prowadzeniem gospodarstw rolnych i pracą w okolicznych zakładach. We wsi znajduje się gospodarstwo agroturystyczne. Na szczególną uwagę, wyróżniającą Niegówkę od innych miejscowości zasługuje działające, reaktywowane niespełna 4 lata temu Koło Gospodyń Wiejskich, którego celem jest pielęgnowanie tradycji przy jednoczesnej promocji roli nowoczesnej gospodyni.

Źródło: www.niegowa.e-gmina.pl 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Informacja na temat odbioru węgla

28

lis

2022

Zdjęcie: Uwaga - prognozowana jest zła jakość powietrza

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Uwaga - prognozowana jest zła jakość powietrza

20

lis

2022

Zdjęcie: Zapraszamy do Punktu konsultacyjno - informacyjnego ...

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Zapraszamy do Punktu konsultacyjno - informacyjnego ...

18

lis

2022

Zdjęcie: Apelujemy! Nie wchodź do jaskiń w okresie zimowym

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Apelujemy! Nie wchodź do jaskiń w okresie zimowym

18

lis

2022

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Preferencyjny zakup węgla - informacje oraz wniosek

4

lis

2022

Zdjęcie: Wojskowa Gra Terenowa – ZAPROSZENIE

Iwona Bugaj

Wojskowa Gra Terenowa – ZAPROSZENIE

4

lis

2022

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.