Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Projekt: „Gmina Naturalnie Słoneczna” Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszej Gminy do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania Ciepłej Wody Użytkowej w wysokości 85% całościowych kosztów inwestycji. Po raz pierwszy z programu UE skorzystać mogą osoby prywatne oraz Gmina. Nie jest udzielane wsparcie dla firm oraz na działalność gospodarczą. Projekt polega na tym, iż Gmina występuje z wnioskiem o dofinansowanie o środki Unijne ... dodano: 04 kwietnia 2011 czytano: 1966 razy więcej
 • Bezpłatne Seminarium „Projektowanie przestrzeni – ...        Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu oraz Urząd Gminy Niegowa zaprasza właścicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Projektowanie przestrzeni – ogród, jako element zwiększający atrakcyjność oferty turystycznej”, który odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2.Seminarium ma charakter edukacyjno-informacyjny i odbywa się w ... dodano: 04 kwietnia 2011 czytano: 2150 razy więcej
 • Wyniki wyborów do Izb Rolniczych W dniu 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Izb Rolniczych. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm.).Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie ... dodano: 04 kwietnia 2011 czytano: 1801 razy więcej
 • Konkursy w ramach wdrażania „Lokalnych Strategii Rozwoju” Zarząd Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury ogłosił konkursy w ramach wdrażania „Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom pomocy – działania: „Małe Projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się w poniższych załącznikach.Wszelkie potrzebne informacje o konkursie można ... dodano: 29 marca 2011 czytano: 1491 razy więcej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej – Niegowa 2011 W dniu 15-03-2011 r. o godz. 10.00 rozpoczął się Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego. Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Niegowa Pan Krzysztof Motyl.W turnieju uczestniczyło 26 osób podzielonych na 2 grupy ( Szkoły Podstawowe – grupa I, Gimnazja – grupa II ).Turniej składał się z 2 etapów:- etap pierwszy – pisemny;          - etap drugi - ustny.Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy, z najlepszymi wynikami. Po ... dodano: 18 marca 2011 czytano: 2008 razy więcej
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wystawa W związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie GMINY NIEGOWA zapraszam wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie na wystawę kotłów ekologicznych i kolektorów słonecznych, która odbędzie się w dniu 14 marca 2011 roku na parkingu szkolnym w Niegowie o godz. 15:00, a następnie na spotkanie informacyjne z Operatorem, Wykonawcami i Producentami, biorącymi udział w Programie, do Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie na godz. 17:00.WÓJT GMINY NIEGOWA/-/ ... dodano: 09 marca 2011 czytano: 1647 razy więcej
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24: 00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów ... dodano: 05 marca 2011 czytano: 1782 razy więcej
 • Konkurs w ramach działania: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Zarząd Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury ogłasza konkurs w ramach działania:"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi".Wnioski z załącznikami należy złożyć na odpowiednim formularzu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (Excel 97-2003). Wersja elektroniczna winna zawierać tylko formularz wniosku o przyznanie pomocy (bez ... dodano: 04 marca 2011 czytano: 1831 razy więcej
 • Chcesz - możesz pomóc ! Prosimy o wsparcie finansowe Szkoły Podstawowej w Dąbrownie poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno "Oświata".Nr KRS 0000 24 29 51                                             Dziękujemy Ofiarodawcom ! dodano: 17 lutego 2011 czytano: 1858 razy więcej
 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA ROK 2011 Lp.SołectwoData i godzinaObsługa z ramieniaRady Gminy i Urzędu GminyObsługa organizacyjnaMiejsce zebrania1Mirów05-02-2011 (sobota)godz. 1700Sekretarz Gminy, Przedstawiciel RadyMagdalena BułaRemiza2Niegowa09-02-2011 (środa)godz. 1800Wójt Gminy, Przedstawicie RadyEwa GinterGOK3Łutowiec10-02-2011 (czwartek)godz. 1600Wójt Gminy, Przedstawiciel RadyRenata PietrasSzkoła4Ludwinów11-02-2011 (piątek)godz. 1800Wójt Gminy, Przedstawiciel RadyLidia ... dodano: 08 lutego 2011 czytano: 2074 razy więcej
 • Warsztaty bibułkarskie W dniu 19 stycznia 2011 roku, w Wiosce internetowej w Niegowie odbyły się warsztaty bibułkarskie. Prowadząca je Pani Zofia Morawiec reprezentująca Koło Gospodyń w Łutowcu przekazała uczestniczkom tajniki sztuki wykonywania ozdób z bibuły i krepiny.Bibułkarstwo to już na pewno rękodzieło, które wymaga precyzji, skupienia i czasu. Dzieci uczestniczące w warsztatach wykonały piękne bukiety na Dzień Babci i Dziadka."Traktujemy te warsztaty, jako wspaniałą zabawę i naukę, ... dodano: 04 lutego 2011 czytano: 1529 razy więcej
 • Projekt pn. "Rozwój jurajskiej turystyki wiejskiej".      Urząd Gminy Niegowa jest partnerem w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Rozwój jurajskiej turystyki wiejskiej”.     Projekt kierowany jest w szczególności do osób świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne a konieczność jego realizacji wynika głównie z potrzeby podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w zakresie świadczenia usług okołoturystycznych. Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, ... dodano: 01 lutego 2011 czytano: 2123 razy więcej
 • Konkurs fotograficzny "Moja Wieś" Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2010 do dnia 20 maja 2011 r.Prace można przesyłać do 20 maja 2011 r.(decyduje data wpływu)Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:    1) I kategoria – Mieszkańcy wsi,    2) II kategoria – Pejzaż wiejski,    3) III kategoria – Wiejska tradycja.Płyty CD ze zdjęciami należy nadsyłać na adres:Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów WiejskichDepartament ... dodano: 31 stycznia 2011 czytano: 1819 razy więcej
 • Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki ... „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" - to kampania organizowana przez Śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący, której celem jest uświadomienie kobietom, że rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia.Rakowi szyjki macicy można zapobiec stosując odpowiednia profilaktykę - przede ... dodano: 21 lutego 2014 czytano: 1499 razy więcej
 • Dofinansowanie w ramach Małych Projektów Zakończył się nabór wniosków na „Małe Projekty” ogłaszany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Rada Stowarzyszenia wybrała 10 operacji do dofinansowania.Rekomendację uzyskały trzy wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie na następujące operacje:1. Projekt pod nazwą „Dożynki” - w Niegowie;2. Organizacja imprez plenerowych: ... dodano: 23 stycznia 2011 czytano: 1823 razy więcej
 • Uwaga - badania mammograficzne Badanie mammograficzne w ramach programu NFZ wykonywane jest Paniom w wieku 50 - 69 lat, co 24 miesiące.Mammobus będzie ustawiony przy Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 26.01.2011 r.                   Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 -  20:00Nr tel: 58 666 24 44; 801 080 007Rejestracja elektroniczna: www.fado.plPanie nie objęte Programem Profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie na podstawie zaświadczenia od lekarza dowolnej ... dodano: 20 stycznia 2011 czytano: 1826 razy więcej
 • Konkurs plastyczny "Rozwijajmy wyobraźnię" Biblioteka Publiczna w Niegowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „ROZWIJAJMY WYOBRAŹNIĘ” w dniu 20 stycznia 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00. Dla uczestników przewidziano upominki i słodki poczęstunek. dodano: 18 stycznia 2011 czytano: 1588 razy więcej
 • Informacja Wójta Gminy Niegowa W związku z informacjami o zamiarze likwidacji placówek pocztowych w gminach: Niegowa, Przyrów, Konopiska, Mykanów i Żarki, Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl informuje, iż wraz z Włodarzami wymienionych Gmin w dniu 29.11.2010 r. złożył pismo do Dyrektora ,,Poczty Polskiej” S.A  Pana Józefa Błaszczecia z prośbą o wyjaśnienie, czy rzeczywiście Poczta Polska zamierza te placówki zamknąć. Ponadto pisma z prośbą o interwencję zostały przesłane do ... dodano: 18 stycznia 2011 czytano: 1314 razy więcej
 • XVI Gminny Przegląd Kolęd W Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie, jak co roku w święto Trzech Króli odbył się "XVI Gminny Przegląd Kolęd". Dzieci i młodzież konkurowały w trzech grupach wiekowych: najmłodsi do klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz uczniowie klas od cztery do sześć, a także młodzież z gimnazjum. Wśród uczestników były uczennice i uczniowie ze szkół z Łutowca, Bliżyc, Sokolnik, Ludwinowa i z Niegowy. Wśród publiczności byli nie tylko rodzice ale także liczni mieszkańcy ... dodano: 17 stycznia 2011 czytano: 2150 razy więcej
 • Zaproszenie na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Niegowa. Plan zajęć podczas ferii: 17.01.2011 – od 10.00 do 14.00 Pokaz filmowy pt. "Z czego się śmiali nasi rodzice"; 18.01.2011 – od 10.00 do 14.00 Zajęcia plastyczne - wykonywanie kotylionów karnawałowych;  19.01.2011 – od 10.00 do 14.00 Zajęcia plastyczne różne metody i techniki;  20.01.2011 – od 13.00 do 16.00 Konkurs rysunkowy;  21.01.2011 – od 11.00 do 14.00 Dyskoteka, karaoke;  24.01.2011 - od 11.00 do 14.00 Pokaz filmowy;  25.01.2011 – ... dodano: 15 stycznia 2011 czytano: 2271 razy więcej

pierwsza|poprzednia|59|60|61| z   63 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Aktualności
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna