Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • „Eurostypendium drogą do dyplomu” Starostwo Powiatowe w Myszkowie – partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w programie stypendialnym w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, projekt pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ogłosiło nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych mających stałe zameldowanie na terenie ... dodano: 05 marca 2009 czytano: 2190 razy więcej
 • OGŁOSZENIE Poszkodowani w wyniku klęski gradobicia, którzy otrzymali pomoc z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Niegowie w postaci zasiłku celowego z tytułu strat na budynkach mieszkalnych zobowiązani są w terminie do 30 czerwca 2009 roku do rozliczenia udzielonej pomocy w postaci przedłożenia oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających wykonanie prac remontowych.        Właściwe do rozliczenia zasiłku będą jedynie faktury i rachunki na podstawie których ... dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1901 razy więcej
 • Nowa nawierzchnia drogi w Mzurowie Kolonia Skowrońce Drogę oddano do użytku 22 grudnia br. Wykonano nakładkę bitumiczną z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku o długości 367 mb i szerokości 3 metry. Koszt zadania wyniósł 65.146,17 zł. brutto. dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 2151 razy więcej
 • Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina Niegowa od niedawna może pochwalić się nowym samochodem marki OPEL typ L2H1, model VIVARO KOMBI.Zakup samochodu został dofinansowany z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Koszt samochodu brutto to kwota 96.807 zł. dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1454 razy więcej
 • Projekt „ Mam szansę na lepsze jutro” W okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie realizuje projekt pod nazwą „Mam szansę na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.       Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w części VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy ... dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 2107 razy więcej
 • Zbiórka azbestu Informuje się Mieszkańców Gminy Niegowa, poszkodowanych w wyniku klęski gradobicia, którzy zgłosili potrzebę usunięcia zniszczonego azbestu, że zbiórka materiału będzie trwała do 31 lipca 2009 roku.Azbest będzie zabierany z prywatnych posesji po uzgodnieniu z właścicielem daty i godziny odbioru.  dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1989 razy więcej
 • Zasiłki szkolne dla poszkodowanych uczniów      Decyzją Wojewody Śląskiego uruchomiono środki na wypłatę zasiłku szkolnego dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnicy gradobicia.     O zasiłek szkolny ubiegać się mogli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, zawodowych i słuchacze kolegiów służb społecznych i językowych.     Zasiłek przyznawany był bez względu na kryterium dochodowe rodziny.W sumie uczniowie otrzymali po 320 zł ( 50 zł w miesiącu listopadzie i po 270 zł w ... dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1975 razy więcej
 • Zmodernizowana droga Sokolniki – Bliżyce W dniu 10 listopada 2008 roku dokonano uroczystego otwarcia drogi dojazdowej do pól Sokolniki – Bliżyce. Drogę wykonano z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Długość nowego odcinka to 1,183 km, a koszt wykonania zadania to 214.047,88 zł (w tym udział gminy – 45%). dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1991 razy więcej
 • OFICJALNE WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY NIEGOWA oficjalne wystąpienie Wójta Gminy Niegowa   w sprawie dotyczącej środków pomocowychdla poszkodowanych w wyniku gradobicia Rolnikówz Funduszu Składkowego KRUSDecyzja o przekazaniu z Funduszu Składkowego pomocy finansowej rolnikom i świadczeniobiorcom KRUS w wyniku nawałnic (gradobicie, huragany) podjęta została przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.W dniu 3 września 2008 roku do Urzędu Gminy Niegowa wpłynęło pismo z KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie ... dodano: 26 listopada 2008 czytano: 2568 razy więcej
 • "Europejskie Granie Na Jurze" - przegląd orkiestr dętych Zobacz galerię zdjęć dodano: 24 września 2008 czytano: 1925 razy więcej
 • GMINA NIEGOWA PO GRADOBICIU Zniszczone uprawy zbóż, płodów okopowych, kukurydzy, ziemniaków i innych upraw, zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze, a także drogi gminne – to efekt przejścia 15 sierpnia br. gradobicia, ulewy i silnej wichury w gminie Niegowa. Wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz zapoznał się dzisiaj na miejscu ze stratami, jakie w kilkunastu sołectwach tej gminy wyrządził piątkowy żywioł. Według bilansu strat, jaki przekazał wojewodzie śląskiemu Krzysztof Motyl, wójt ... dodano: 20 sierpnia 2008 czytano: 5394 razy więcej
 • Trwają poszukiwania 77-letniej mieszkanki Postaszowic 7 lipca 2008 roku do Urzędu Gminy Niegowa zgłoszono zaginięcie 77 - letniej mieszkanki Postaszowic. Zgłoszenia dokonali Radny z Postaszowic Józef Gromada i Radny z Gorzkowa Andrzej Golibroda. Zastępca Wójta Gminy Niegowa Mirosław Szczepańczyk zdecydował o zorganizowaniu akcji poszukiwawczej. Akcję koordynował Inspektor ds. OC-ZK w UG Niegowa Marcin Madej. Wspólnie z Radnym z Postaszowic, członkami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i mieszkańcami ... dodano: 13 sierpnia 2008 czytano: 1794 razy więcej
 • Rozpoczęto realizację projektu: „Mam szansę na lepsze ... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie od 01 sierpnia 2008 roku realizuje projekt pod nazwą: „Mam szansę na lepsze jutro” w ramach działania Kapitał Ludzki - 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób i rodzin objętych pomocą GOPS.Projekt adresowany jest do beneficjentów korzystających z pomocy społecznej ... dodano: 13 sierpnia 2008 czytano: 2044 razy więcej
 • Środki na promocję Gminy Gmina Niegowa złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności Gminy Niegowa poprzez promocję walorów turystycznych” zgodnie z priorytetem programu operacyjnego Turystyka.Złożony projekt przeszedł już ocenę formalną  i jest w trakcie oceny merytorycznej. Zgodnie z wstępnymi założeniami wniosek ... dodano: 13 sierpnia 2008 czytano: 2104 razy więcej
 • Przegląd Orkiestr Dętych w Bliżycach W Bliżycach, w ramach projektu „Piotrusie i Michałki” Ochotnicza Straż Pożarna i przedstawiciele orkiestry organizują przegląd orkiestr dętych. Przegląd zaplanowano na 21 września 2008 roku (niedziela). Zaproszenia wysłano do orkiestr: Włodowice, Kroczyce, Mrzygłód, Żarki, Biała Wielka i Przybynów. W trakcie występu każda z orkiestr ma zaprezentować cztery utwory o tematyce historycznej, charakteryzującej region i utwory pochodzące z krajów ... dodano: 13 sierpnia 2008 czytano: 1816 razy więcej
 • Finał Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 10 sierpnia w Sokolnikach zakończono Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa. Zawody trwały od 6 lipca 2008 r. w Sokolnikach. O zwycięstwo walczyło 6 drużyn: Sokolniki, Tomiszowice, Ogorzelnik, Bliżyce, Gorzków-Ludwinów i Moczydło-Niegówka. W pierwszym tygodniu rozegrano mecze pomiędzy drużynami:Sokolniki  –  Moczydło, Niegówka (2:0)Bliżyce  –  Gorzków, Ludwinów (2:3)Ogorzelnik  –  Tomiszowice (1:2)13 lipca zmierzyli się:Ogorzelnik  ... dodano: 12 sierpnia 2008 czytano: 4030 razy więcej
 • Jubileusz 100-lecia urodzin 6 sierpnia 2008 r. w Niegowie setne urodziny obchodziła Pani Genowefa Maciąg z domu Madejska. Rocznica urodzin upłynęła Pani Genowefie na przyjmowaniu życzeń.Gośćmi Jubilatki była licznie zgromadzona Rodzina oraz przedstawiciele  podmiotów gospodarczych i instytucji  działających na naszym terenie, a także przedstawiciele  samorządu terytorialnego, m.in. Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl, Przewodniczący Rady Gminy Józef Milewski, Zastępca Wójta Mirosław Szczepańczyk, ... dodano: 08 sierpnia 2008 czytano: 2431 razy więcej
 • Badania profilaktyczne         W 2006 roku zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" i „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi", których zadaniem jest koordynacja programów profilaktycznych w województwie śląskim. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania ... dodano: 05 sierpnia 2008 czytano: 1693 razy więcej
 • Wyniki festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Niegowa 2008 13 czerwca 2008 roku w Niegowie odbył się „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Niegowa 2008”. Organizatorem festiwalu był Urząd Gminy Niegowa i Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie. Udział wzięło 58 wykonawców. Repertuar wykonywanych utworów był bardzo zróżnicowany, a poziom wysoki. Soliści i zespoły występowali w trzech kategoriach: pierwsza: klasy  I-III szkoła podstawowa, kategoria druga: klasy IV-VI szkoła podstawowa i kategoria III ... dodano: 18 czerwca 2008 czytano: 1920 razy więcej
 • SOBÓTKA Tradycyjnie sobótka obchodzona jest  w miesiącu, w którym dzień równa się z nocą. W dawnych wiekach w tę noc palono na wzgórzach ogromne ogniska, aby w ten sposób uczcić zenit mocy słońca. Na naszym terenie sobótka palona jest górze Bukowiec, w drugi dzień Zielonych Świątek. Według Mitologii słowiańskiej sobótki, zwane też kupałą, to pozostałość po uroczystościach na cześć bogini Soboty, dla której palono ognie i rzucano w nie pęki aromatycznych ziół. ... dodano: 17 czerwca 2008 czytano: 2302 razy więcej

pierwsza|poprzednia|57|58|59| z   59 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna