Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Sprawozdanie z Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa ... Dnia 08.08.2010 r. na boisku szkolnym w Sokolnikach zakończył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa, trwający od 11 lipca br.Udział wzięły drużyny z Gminy Niegowa : Grupa I 1. Postaszowice   2. Niegowa 3. Moczydło – Niegówka 4. Ogorzelnik -BoboliceGrupa II 1. Gorzków - Ludwinów 2. Bliżyce 3. Sokolniki – Zagórze   4. Mzurów - Dąbrowno                                ... dodano: 16 sierpnia 2010 czytano: 1533 razy więcej
 • Zbiórka darów dla powodzian Przez dwa dni (21-22 czerwca) trwała zbiórka darów dla powodzian. Przy pełnej współpracy i ofiarności mieszkańców, radnych i sołtysów, jak również życzliwości właścicieli firmy ,,Darpol’’ - Marzena i Dariusz Ginter, firmy ,,Lamch” - Mirosław i Stanisław Lamch, którzy udostępnili swoje auta oraz osobiście uczestniczyli w transporcie darów.Zabawki, art. szkolne, środki czystości, art. spożywcze, 50 ton zboża i pasz, 220 bali słomy i siana ... dodano: 30 czerwca 2010 czytano: 1735 razy więcej
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa - Sokolniki 2010 W dniu 11.07.2010 r. na boisku szkolnym w Sokolnikach odbyły się pierwsze mecze w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa.Udział wzięło 8 amatorskich drużyn z terenu Gminy Niegowa, podzielonych na dwie grupy: Grupa I1. Postaszowice2. Niegowa3. Moczydło – Niegówka4. OgorzelnikGrupa II1. Gorzków2. Bliżyce3. Sokolniki -.Zagórze4. Mzurów – DąbrownoUroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Krzysztof Motyl, a następnie zostały rozegrane 3 mecze w których ... dodano: 23 lipca 2010 czytano: 1573 razy więcej
 • Świetlica Środowiskowa w Niegowie - informacja Świetlica Środowiskowa w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2 ( budynek GOK ) zaprasza na zajęcia dzieci i młodzież w wieku od 4 do 17 lat.Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w podziale na cztery grupy wiekowe i obejmować będą: · gry i zabawy w języku polskim i angielskim· tworzenie kółek teatralnych i tanecznych, · zajęcia kulinarne, · zajęcia plastyczno - techniczne, ... dodano: 15 lipca 2010 czytano: 2079 razy więcej
 • Rozstrzygnięty konkurs na logo projektu e-Myszkovia Komisja konkursowa w dniu 30.06.2010 roku wyłoniła zwycięzcę konkursu na logo projektu "e-Myszkovia". Został nim Mateusz Skowron z Postaszowic. Celem konkursu było uzyskanie od uczestników loga, które będzie stanowiło oficjalne logo projektu "e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim". Nagrodą główną jest laptop - Lenovo IdeaPad Y550 ufundowany przez organizatora: Sputnik Software Spółka z o.o., którą otrzyma ... dodano: 02 lipca 2010 czytano: 1844 razy więcej
 • UWAGA - WIELKI KONKURS - CENNE NAGRODY ! Szanowni Państwo w związku z kampanią informacyjno - promocyjną dotyczącą projektu ,,e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim” zapraszamy do udziału w konkursie młodzież szkolną, a  w szczególności młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Powiatu Myszkowskiego.Termin trwania konkursu 10.06.2010 r. – 30.06.2010 r.( składanie prac do dnia 25.06.2010 r.).Celem konkursu jest uzyskanie od ... dodano: 10 czerwca 2010 czytano: 1999 razy więcej
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Wójt Gminy Niegowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie podmiotów, którym Wójt Gminy Niegowa przekaże dotacje na realizację zadań publicznych pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu między innymi w zakresie:Szkolenia sportowego wśród dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa w dyscyplinie tenisa stołowego;Szkolenia ... dodano: 23 marca 2010 czytano: 1994 razy więcej
 • Program "Uczeń na wsi" - pomocą w zdobyciu wykształcenia W związku z ogłoszeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu ,,Uczeń na wsi'' dotyczącego pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne Wójt Gminy Niegowa prosi zainteresowanych o składanie wniosków w terminie do dnia 30.09.2009 r. do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niegowie, pokój nr 8 w siedzibie Urzędu Gminy w Niegowie, ul. Sobieskiego 1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu ... dodano: 08 września 2009 czytano: 1484 razy więcej
 • Termin składania wniosków o stypendium socjalne i zasiłki szkolne ... Rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 351,00 zł na osobę mogą ubiegać się o stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa.   Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Niegowa  (pokój Nr 16)  w terminie   do  15 września 2010 roku .  Do wniosku należy  dołączyć następujące dokumenty :1) zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia ... dodano: 15 lipca 2010 czytano: 1931 razy więcej
 • Festyn POŻEGNANIE WAKACJI Niegowa 2009 Program festynu w dniu 23.08.2009 r.:14:30 - występ orkiestry OSP BLIŻYCE15:00 - oficjalne rozpoczęcie festynu15:10 - występ orkiestry OSP BLIŻYCE15:30 - zespół muzyczny  „CHWILA”16:30 - występ  ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO17:40 - wręczenie nagród drużynom OSP18:00 - występ zespołu „SEXTREME”20:00 - koncert zespołu „FAN – TASTIC”21:30 - zabawa przy zespole „METRONOM”23:00 - pokaz sztucznych ogni24:00 - zakończenie ... dodano: 18 sierpnia 2009 czytano: 2139 razy więcej
 • TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEGOWA Dnia 12.07.2009 r. na boisku szkolnym w Sokolnikach odbyły się pierwsze mecze w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niegowa. Udział wzięło 7 amatorskich drużyn  z terenu Gminy Niegowa podzielonych na dwie grupy:  Grupa I :1. Gorzków - Ludwinów2. Moczydło - Niegówka3. Mzurów - Postaszowice4. Ogorzelnik - Bobolice Grupa II : 1. Sokolniki - Zagórze2. Bliżyce3. Niegowa    Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Krzysztof Motyl a następnie rozegrane ... dodano: 10 lipca 2009 czytano: 2506 razy więcej
 • PROGRAM ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa ... Gmina Niegowa rozpoczęła realizację projektu,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych ”Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do ... dodano: 16 czerwca 2009 czytano: 1615 razy więcej
 • FESTYN "POWITANIE WAKACJI 2009" FestynP o w i t a n i e w a k a c j iodbędzie się 14 czerwca  przy boisku sportowym13:40 Koncert orkiestry dętej z Bliżyc                             14:00 Uroczyste rozpoczęcie                                        - Gminne zawody strażackie17:30 Prezentacja laureatów Jurajskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Niegowa 2009”18:00 Występ dziecięcej grupy ... dodano: 12 czerwca 2009 czytano: 1426 razy więcej
 • Nowy numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Niegowa Podaje się nowy numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności na rzecz Urzędu Gminy Niegowa:BANK SPÓŁDZIELCZY SZCZEKOCINYNr konta: 48 8277 0002 0000 0000 0565 0005                                                                          Wójt Gminy Niegowa                                                      /-/ mgr Krzysztof Motyl dodano: 11 maja 2009 czytano: 1303 razy więcej
 • „Eurostypendium drogą do dyplomu” Starostwo Powiatowe w Myszkowie – partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w programie stypendialnym w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, projekt pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ogłosiło nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych mających stałe zameldowanie na terenie ... dodano: 05 marca 2009 czytano: 2015 razy więcej
 • OGŁOSZENIE Poszkodowani w wyniku klęski gradobicia, którzy otrzymali pomoc z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Niegowie w postaci zasiłku celowego z tytułu strat na budynkach mieszkalnych zobowiązani są w terminie do 30 czerwca 2009 roku do rozliczenia udzielonej pomocy w postaci przedłożenia oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających wykonanie prac remontowych.        Właściwe do rozliczenia zasiłku będą jedynie faktury i rachunki na podstawie których ... dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1742 razy więcej
 • Nowa nawierzchnia drogi w Mzurowie Kolonia Skowrońce Drogę oddano do użytku 22 grudnia br. Wykonano nakładkę bitumiczną z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku o długości 367 mb i szerokości 3 metry. Koszt zadania wyniósł 65.146,17 zł. brutto. dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1982 razy więcej
 • Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina Niegowa od niedawna może pochwalić się nowym samochodem marki OPEL typ L2H1, model VIVARO KOMBI.Zakup samochodu został dofinansowany z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Koszt samochodu brutto to kwota 96.807 zł. dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1274 razy więcej
 • Projekt „ Mam szansę na lepsze jutro” W okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie realizuje projekt pod nazwą „Mam szansę na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.       Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w części VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy ... dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1881 razy więcej
 • Zbiórka azbestu Informuje się Mieszkańców Gminy Niegowa, poszkodowanych w wyniku klęski gradobicia, którzy zgłosili potrzebę usunięcia zniszczonego azbestu, że zbiórka materiału będzie trwała do 31 lipca 2009 roku.Azbest będzie zabierany z prywatnych posesji po uzgodnieniu z właścicielem daty i godziny odbioru.  dodano: 24 grudnia 2008 czytano: 1792 razy więcej

pierwsza|poprzednia|46|47|48| z   48 następna|ostatnia

Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna