Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Niezwykła architektura

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jaskinia Wiercica to niezwykle cenna ze względów przyrodniczych jaskinia, zlokalizowana w zboczu Góry Ostrężnik, nieopodal istniejącego rezerwatu przyrody w gminie Niegowa. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego jaskinia Wiercica została objęta ochroną jako stanowisko dokumentacyjne. To w województwie śląskim drugi tego typu obiekt - tą samą formą ochrony objęto wcześniej wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" w Bytomiu.
Jaskinia Wiercica to jedna z najciekawszych jurajskich jaskiń – tworzy ją salek, korytarzy i przełazów, zlokalizowanych głównie w obrębie największej, zwanej "Salą za kolumną". System ten to labirynt o długości 210 metrów i deniwelacji aż 31m. Otwór jaskini obejmuje obszerny lej w ziemi położony na wysokości 400m n.p.m, zabezpieczony przed niepowołaną penetracją stalową kratą. Dno jaskini pokrywa rumosz skalny, a na stropie znajdują się liczne polewy naciekowe. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody Tomasza Pietrzykowskiego ochroną został objęty zarówno otwór wlotowy, jak i cały układ jaskini.
Jaskinię po raz pierwszy opisano w 1954 r., jednak została odkryta dużo wcześniej przez poszukiwaczy szpatu z terenu Jury. Oprócz walorów geologicznych należy ona do najbardziej cennych stanowisk hibernacji nietoperzy w Polsce. Zimują tu m.in. nietoperze  z gatunku nocek Nattera (Myotis nattereri), podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) a także największy występujący w Polsce nietoperz - nocek duży (Myotis myotis), którego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 45cm. Warto dodać, iż jaskinia jest również środowiskiem występowania licznych osadów zawierających m.in. kości zwierząt plejstoceńskich, a także miejscem występowania fauny bezkręgowej należącej do tzw. troglobiontów, reprezentowanych m.in. przez skoczogonki, chrząszcze, muchówki oraz pajęczaki.
Dotychczas w województwie śląskim istniało jedno ustanowione rozporządzeniem wojewody śląskiego stanowisko dokumentacyjne obejmujące wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" zlokalizowane na terenie miasta Bytom.To również bardzo ważne miejsce ze względów geologicznych, a także przyrodniczych z uwagi na znajdujący się na tym terenie otwór wlotowy do Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, strategiczny dla zimujących tam kolonii nietoperzy.
Odkrywki geologiczne, jaskinie czy kamieniołomy odgrywają istotną rolę w obserwacjach oraz poznaniu procesów geologicznych, a także - ze względu na uformowanie się w tych miejscach specyficznych siedlisk - są istotne dla zachowania bioróżnorodności. Stanowią przy tym często świadectwo historii Ziemi oraz unikatowe wartości naukowe oraz dydaktyczne i to właśnie z tych względów zasługują na szczególną troskę i ich ochronę. Prace nad objęciem ochroną kolejnych stanowisk dokumentacyjnych w województwie śląskim są w toku.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) za stanowiska dokumentacyjne uznaje się niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz  z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Na terenie stanowisk dokumentacyjnych zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, a także uszkadzania i zanieczyszczania gleby, wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin  i zwierząt, a także minerałów. Zabrania się również umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor i legowisk zwierzęcych.


Źródło:  www.katowice.uw.gov.pl

20

LIP

2007

3107

razy

czytano

1624/1625

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac ...

10

lip

2024

Logo serwisu.

Ewa Ginter

Zmiana czasu pracy UG Niegowa w dniu 10 lipca 2024 roku

10

lip

2024

Zdjęcie: Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

Maria Kot

Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

18

cze

2024

Zdjęcie: Informacja o programie QMP

Sławomir Kleszcz

Informacja o programie QMP

14

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

13

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

11

cze

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.