Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Jaskinia Wiercica pod ochroną

Strona główna » Aktualności » Jaskinia Wiercica pod ochroną

Jaskinia Wiercica to niezwykle cenna ze względów przyrodniczych jaskinia, zlokalizowana w zboczu Góry Ostrężnik, nieopodal istniejącego rezerwatu przyrody w gminie Niegowa. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego jaskinia Wiercica została objęta ochroną jako stanowisko dokumentacyjne. To w województwie śląskim drugi tego typu obiekt - tą samą formą ochrony objęto wcześniej wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" w Bytomiu.
Jaskinia Wiercica to jedna z najciekawszych jurajskich jaskiń – tworzy ją salek, korytarzy i przełazów, zlokalizowanych głównie w obrębie największej, zwanej "Salą za kolumną". System ten to labirynt o długości 210 metrów i deniwelacji aż 31m. Otwór jaskini obejmuje obszerny lej w ziemi położony na wysokości 400m n.p.m, zabezpieczony przed niepowołaną penetracją stalową kratą. Dno jaskini pokrywa rumosz skalny, a na stropie znajdują się liczne polewy naciekowe. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody Tomasza Pietrzykowskiego ochroną został objęty zarówno otwór wlotowy, jak i cały układ jaskini.
Jaskinię po raz pierwszy opisano w 1954 r., jednak została odkryta dużo wcześniej przez poszukiwaczy szpatu z terenu Jury. Oprócz walorów geologicznych należy ona do najbardziej cennych stanowisk hibernacji nietoperzy w Polsce. Zimują tu m.in. nietoperze  z gatunku nocek Nattera (Myotis nattereri), podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) a także największy występujący w Polsce nietoperz - nocek duży (Myotis myotis), którego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 45cm. Warto dodać, iż jaskinia jest również środowiskiem występowania licznych osadów zawierających m.in. kości zwierząt plejstoceńskich, a także miejscem występowania fauny bezkręgowej należącej do tzw. troglobiontów, reprezentowanych m.in. przez skoczogonki, chrząszcze, muchówki oraz pajęczaki.
Dotychczas w województwie śląskim istniało jedno ustanowione rozporządzeniem wojewody śląskiego stanowisko dokumentacyjne obejmujące wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" zlokalizowane na terenie miasta Bytom.To również bardzo ważne miejsce ze względów geologicznych, a także przyrodniczych z uwagi na znajdujący się na tym terenie otwór wlotowy do Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, strategiczny dla zimujących tam kolonii nietoperzy.
Odkrywki geologiczne, jaskinie czy kamieniołomy odgrywają istotną rolę w obserwacjach oraz poznaniu procesów geologicznych, a także - ze względu na uformowanie się w tych miejscach specyficznych siedlisk - są istotne dla zachowania bioróżnorodności. Stanowią przy tym często świadectwo historii Ziemi oraz unikatowe wartości naukowe oraz dydaktyczne i to właśnie z tych względów zasługują na szczególną troskę i ich ochronę. Prace nad objęciem ochroną kolejnych stanowisk dokumentacyjnych w województwie śląskim są w toku.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) za stanowiska dokumentacyjne uznaje się niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz  z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Na terenie stanowisk dokumentacyjnych zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, a także uszkadzania i zanieczyszczania gleby, wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin  i zwierząt, a także minerałów. Zabrania się również umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor i legowisk zwierzęcych.


Źródło:  www.katowice.uw.gov.pl

czytano: 2331 razy

autor: niegowa.pl

data dodania: 2007-07-20 13:54:00

 • Poniedziałek, 03 sierpnia 2020 Przerwa w dostawie wody
  W związku z prowadzoną inwestycją, w dniu 04 sierpnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 14:00, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące miejscowości: ...
  nowa więcej
 • Piątek, 31 lipca 2020 Powszechny Spis Rolny 2020
  W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. ...
  więcej
 • Wtorek, 28 lipca 2020 Urząd Gminy czynny do 15:00
  Informujemy, że w dniu 28.07.2020r, z powodu wysokiej temperatury, mającej bezpośredni wpływ na warunki panujące wewnątrz pomieszczeń, Urząd Gminy oraz GZEA, ...
  więcej
 • Wtorek, 28 lipca 2020 Wniosek na wodociąg rozpatrzony ...
  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji informującej o pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa". Złożony przez nas wniosek na ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna