Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niegowa – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Niegowa, który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Niegowa.

I. WYMAGANIA:

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

2. co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci
lub osoby z wyższym wykształceniem),

3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

6. dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

8. zamieszkanie na terenie Gminy Niegowa.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności
i mieszkań na terenie Gminy Niegowa wynosi 2 osoby.|

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17 grudnia 2010 r.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
• imienia i nazwiska,
• adresu zamieszkania,
• telefonu, adresu e-mail,
• daty urodzenia,
• miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
• w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
• w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2
. dokument poświadczający wykształcenie,

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa Sekretariat (pok. 6 – I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

                                                                                  
WÓJT GMINY NIEGOWA

                                                                                 
/-/mgr KRZYSZTOF MOTYL

10

GRU

2010

1979

razy

czytano

1232/1296

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

Wirtualny spacer po Gminie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.