Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szanowni Mieszkańcy

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania w paleniskach domowych różnego rodzaju odpadów, zwłaszcza w miejscowościach: Mzurów, Niegowa i Łutowiec przypomina się o obowiązującym całkowitym zakazie spalania śmieci i innych materiałów do tego celu nie przeznaczonych.

Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinna niezwłocznie zgłosić problem na Policję bądź do gminy.
Nie pozwólmy by w imię „świętego spokoju” sąsiad zatruwał nasze powietrze.
Nie pozwólmy sobie na myślenie że „zaoszczędzimy” gdy spalimy odpady w swoich domostwach. Są to pozorne oszczędności, gdyż:

 1. każdy kto spala m.in. stare meble, plastikowe odpadki, opony czy odzież zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł do 5000 zł).

 2. opłata za gospodarowanie odpadami jest taka sama dla tego kto wystawi 1 worek plastików jak i dla tego kto ich wystawi 10.

 3. palenie śmieci powoduje zaleganie sadzy w kominie co prowadzi do uszkodzenia komina.

 4. zdrowia i życia nie da się przeliczyć na żadne pieniądze:

  - Szkodliwe substancje wytwarzające się podczas spalania odpadów, osiadają na terenie działki gdzie stoi dom, bawią się dzieci czy prowadzimy ogródek warzywny, z którego zbieramy potem zbiory „bogate” w metale ciężkie i inne szkodliwe substancje, zupełnie tak samo jakby były hodowane przy autostradzie. Długotrwałe wdychanie toksycznego powietrza czy spożywanie „zatrutych” owoców i warzyw może prowadzić do takich chorób jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie, katar, kaszel, bóle gardła, problemy z pamięcią, koncentracją, depresje, następuje też szybsze starzenie się układu nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera oraz nowotwory (w tym szczególnie raka płuc, gardła i krtani) - wg HWO 30 proc. zapadalności na choroby nowotworowe związane jest ze skażeniem środowiska.
   

  Narzędzia prawne do „walki” z trucicielami:

  - art. 222 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) - przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą) przysługuje właścicielowi nieruchomości roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń w zw. z art. 144 k.c. i ma on prawo domagać się zaniechania emisji, które już zakłócają korzystanie z nieruchomości.

  - art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) - wójt może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  - art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) – wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, komendant Policji ma obowiązek zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

                                                                                                                                Wójt Gminy Niegowa
                                                                                                                              /-/ Dorota Hajto - Mazur

18

STY

2017

1549

razy

czytano

840/1429

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Nowa

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

17

sie

2022

Zdjęcie: OGORZELNIK budynek dawnej szkoły modernizowany

Iwona Bugaj

Nowa

OGORZELNIK budynek dawnej szkoły modernizowany

16

sie

2022

Zdjęcie: NIEGOWA - rozpoczęto prace przy termomodernizacji ...

Iwona Bugaj

NIEGOWA - rozpoczęto prace przy termomodernizacji ...

12

sie

2022

Logo serwisu.

ŚLUW Katowice

Portal PRACAWPOLSCE

12

sie

2022

Zdjęcie: Efektywność energetyczna budynków

Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz

Efektywność energetyczna budynków

11

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

10

sie

2022

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Pomoc dla Ukrainy

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.