Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Niezwykła architektura

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szanowni Mieszkańcy

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania w paleniskach domowych różnego rodzaju odpadów, zwłaszcza w miejscowościach: Mzurów, Niegowa i Łutowiec przypomina się o obowiązującym całkowitym zakazie spalania śmieci i innych materiałów do tego celu nie przeznaczonych.

Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinna niezwłocznie zgłosić problem na Policję bądź do gminy.
Nie pozwólmy by w imię „świętego spokoju” sąsiad zatruwał nasze powietrze.
Nie pozwólmy sobie na myślenie że „zaoszczędzimy” gdy spalimy odpady w swoich domostwach. Są to pozorne oszczędności, gdyż:

 1. każdy kto spala m.in. stare meble, plastikowe odpadki, opony czy odzież zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł do 5000 zł).

 2. opłata za gospodarowanie odpadami jest taka sama dla tego kto wystawi 1 worek plastików jak i dla tego kto ich wystawi 10.

 3. palenie śmieci powoduje zaleganie sadzy w kominie co prowadzi do uszkodzenia komina.

 4. zdrowia i życia nie da się przeliczyć na żadne pieniądze:

  - Szkodliwe substancje wytwarzające się podczas spalania odpadów, osiadają na terenie działki gdzie stoi dom, bawią się dzieci czy prowadzimy ogródek warzywny, z którego zbieramy potem zbiory „bogate” w metale ciężkie i inne szkodliwe substancje, zupełnie tak samo jakby były hodowane przy autostradzie. Długotrwałe wdychanie toksycznego powietrza czy spożywanie „zatrutych” owoców i warzyw może prowadzić do takich chorób jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie, katar, kaszel, bóle gardła, problemy z pamięcią, koncentracją, depresje, następuje też szybsze starzenie się układu nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera oraz nowotwory (w tym szczególnie raka płuc, gardła i krtani) - wg HWO 30 proc. zapadalności na choroby nowotworowe związane jest ze skażeniem środowiska.
   

  Narzędzia prawne do „walki” z trucicielami:

  - art. 222 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) - przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą) przysługuje właścicielowi nieruchomości roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń w zw. z art. 144 k.c. i ma on prawo domagać się zaniechania emisji, które już zakłócają korzystanie z nieruchomości.

  - art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) - wójt może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  - art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) – wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, komendant Policji ma obowiązek zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

                                                                                                                                Wójt Gminy Niegowa
                                                                                                                              /-/ Dorota Hajto - Mazur

18

STY

2017

1714

razy

czytano

984/1573

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu z zakresu ...

29

lut

2024

Zdjęcie: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

KPP w Myszkowie

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Postanowienia Komisarza Wyborczego I w Częstochowie o ...

24

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Informacje - Wybory Samorządowe 2024

5

lut

2024

Zdjęcie: Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

2

lut

2024

Zdjęcie: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

Agnieszka Piśkorska

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

1

lut

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.