Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

STOP! PALENIU ŚMIECI

Strona główna » Aktualności » STOP! PALENIU ŚMIECI

Szanowni Mieszkańcy

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania w paleniskach domowych różnego rodzaju odpadów, zwłaszcza w miejscowościach: Mzurów, Niegowa i Łutowiec przypomina się o obowiązującym całkowitym zakazie spalania śmieci i innych materiałów do tego celu nie przeznaczonych.

Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinna niezwłocznie zgłosić problem na Policję bądź do gminy.
Nie pozwólmy by w imię „świętego spokoju” sąsiad zatruwał nasze powietrze.
Nie pozwólmy sobie na myślenie że „zaoszczędzimy” gdy spalimy odpady w swoich domostwach. Są to pozorne oszczędności, gdyż:

 1. każdy kto spala m.in. stare meble, plastikowe odpadki, opony czy odzież zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł do 5000 zł).

 2. opłata za gospodarowanie odpadami jest taka sama dla tego kto wystawi 1 worek plastików jak i dla tego kto ich wystawi 10.

 3. palenie śmieci powoduje zaleganie sadzy w kominie co prowadzi do uszkodzenia komina.

 4. zdrowia i życia nie da się przeliczyć na żadne pieniądze:

  - Szkodliwe substancje wytwarzające się podczas spalania odpadów, osiadają na terenie działki gdzie stoi dom, bawią się dzieci czy prowadzimy ogródek warzywny, z którego zbieramy potem zbiory „bogate” w metale ciężkie i inne szkodliwe substancje, zupełnie tak samo jakby były hodowane przy autostradzie. Długotrwałe wdychanie toksycznego powietrza czy spożywanie „zatrutych” owoców i warzyw może prowadzić do takich chorób jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie, katar, kaszel, bóle gardła, problemy z pamięcią, koncentracją, depresje, następuje też szybsze starzenie się układu nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera oraz nowotwory (w tym szczególnie raka płuc, gardła i krtani) - wg HWO 30 proc. zapadalności na choroby nowotworowe związane jest ze skażeniem środowiska.
   

  Narzędzia prawne do „walki” z trucicielami:

  - art. 222 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) - przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą) przysługuje właścicielowi nieruchomości roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń w zw. z art. 144 k.c. i ma on prawo domagać się zaniechania emisji, które już zakłócają korzystanie z nieruchomości.

  - art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) - wójt może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  - art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) – wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, komendant Policji ma obowiązek zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

                                                                                                                                Wójt Gminy Niegowa
                                                                                                                              /-/ Dorota Hajto - Mazur

czytano: 1468 razy

autor: Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz

data dodania: 2017-01-18 13:53:47

 • Piątek, 15 stycznia 2021 Informacja o szczepieniach ...
  Szanowna Seniorko/Szanowny Seniorze, za sprawą pojawienia się wirusa SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, ostatni rok był dla nas ...
  nowa więcej
 • Piątek, 15 stycznia 2021 Informacja dla odbiorców wody
  Szanowni Państwo! Referat finansowy w Urzędzie Gminy Niegowa rozliczający należności za wodę i ścieki zwraca się z prośbą do odbiorców o terminowe ...
  nowa więcej
 • Środa, 13 stycznia 2021 Dyżury w Punkcie Informacyjno - ...
  Dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Niegowie prowadzone są telefonicznie w zakresie: - motywowania osób do podjęcia leczenia, - pijących ...
  więcej
 • Środa, 13 stycznia 2021 MOGĘ! Zatrzymać SMOG - ...
  Gmina Niegowa otrzymała pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola Publicznego w Niegowie, które zgłosiło chęć udziału w ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Aktualności
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna