Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Niezwykła architektura

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program "Uczeń na wsi" - pomocą w zdobyciu wykształcenia

W związku z ogłoszeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu ,,Uczeń na wsi'' dotyczącego pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne Wójt Gminy Niegowa prosi zainteresowanych o składanie wniosków w terminie do dnia 30.09.2009 r. do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niegowie, pokój nr 8 w siedzibie Urzędu Gminy w Niegowie, ul. Sobieskiego 1.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

O dofinansowanie w ramach programu może ubiegać się wnioskodawca, u którego dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 1.531,20 zł. Przez pojęcie dochodu brutto należy rozumieć dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym dochód ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach:

- zaświadczenie o dochodach za 2008 r. wydane przez Urząd Skarbowy,

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.

 Zwrotu dokonuje się na podstawie oryginalnych faktur i rachunków wystawionych wyłącznie na wnioskodawcę w okresie trwania zajęć szkolnych od 01.09.2009 r. do 25.06.2010 r.

08

WRZ

2009

1833

razy

czytano

1243/1293

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

Wirtualny spacer po Gminie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.