Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

PROGRAM ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”


Gmina Niegowa rozpoczęła realizację projektu

,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                    Projekt będzie trwał 2 lata.

Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niegowa, dla których zorganizowane są zajęcia dodatkowe wyrównujące kompetencje kluczowe. Są to min. zajęcia wyrównujące i rozwijające z matematyki, informatyczne, przyrodnicze, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, chemii i geografii.
W ramach projektu zostaną zakupione specjalistyczne pomoce, takie jak: tablice multimedialne, rzutniki na folię do każdej szkoły oraz mikroskopy do gimnazjów.


Głównymi celami projektu są :

a) poprawa dostępu oraz umiejętności korzystania z różnego rodzaju form poznawczych współczesnego świata, tj.:

b) wykorzystania technologii multimedialnych,

c) korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji,

d) wykorzystanie programów i technik komputerowych,

e) zmniejszenie deficytów z zaburzeniami funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i zapamiętywania powodujących trudności w pisaniu i czytaniu

f) wykształcenie odpowiednich technik czytania i pisania, porozumiewania się w języku ojczystym

g) wyrównanie szans w zakresie porozumiewania się w języku obcym

h) wprowadzenie zajęć z dodatkowego języka obcego w gimnazjach

i) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka obcego nauczanego.

j) realizacja zajęć rozwijających oraz matematycznych  co długofalowo powinno wpłynąć na podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych

k) wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z przyrody, biologii, chemii, fizyki

l) wdrożenie kół technicznych, przedsiębiorczości, europejskich


Wprowadzenie zajęć dodatkowych zminimalizuje zjawiska patologiczne poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, wpłynie na kształtowanie charakteru poprzez zdobywanie wspomagania intelektualnego, wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "KAPITAŁ LUDZKI" - Edukacja.

16

CZE

2009

1846

razy

czytano

1258/1304

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

Wirtualny spacer po Gminie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.