Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PROGRAM ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

Strona główna » Aktualności » PROGRAM ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”


Gmina Niegowa rozpoczęła realizację projektu

,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                    Projekt będzie trwał 2 lata.

Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niegowa, dla których zorganizowane są zajęcia dodatkowe wyrównujące kompetencje kluczowe. Są to min. zajęcia wyrównujące i rozwijające z matematyki, informatyczne, przyrodnicze, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, chemii i geografii.
W ramach projektu zostaną zakupione specjalistyczne pomoce, takie jak: tablice multimedialne, rzutniki na folię do każdej szkoły oraz mikroskopy do gimnazjów.


Głównymi celami projektu są :

a) poprawa dostępu oraz umiejętności korzystania z różnego rodzaju form poznawczych współczesnego świata, tj.:

b) wykorzystania technologii multimedialnych,

c) korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji,

d) wykorzystanie programów i technik komputerowych,

e) zmniejszenie deficytów z zaburzeniami funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i zapamiętywania powodujących trudności w pisaniu i czytaniu

f) wykształcenie odpowiednich technik czytania i pisania, porozumiewania się w języku ojczystym

g) wyrównanie szans w zakresie porozumiewania się w języku obcym

h) wprowadzenie zajęć z dodatkowego języka obcego w gimnazjach

i) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka obcego nauczanego.

j) realizacja zajęć rozwijających oraz matematycznych  co długofalowo powinno wpłynąć na podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych

k) wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z przyrody, biologii, chemii, fizyki

l) wdrożenie kół technicznych, przedsiębiorczości, europejskich


Wprowadzenie zajęć dodatkowych zminimalizuje zjawiska patologiczne poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, wpłynie na kształtowanie charakteru poprzez zdobywanie wspomagania intelektualnego, wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "KAPITAŁ LUDZKI" - Edukacja.

czytano: 1629 razy

autor: niegowa.pl

data dodania: 2009-06-16 13:32:00

 • Wtorek, 17 września 2019 UWAGA Mieszkańcy Bliżyc, ...
  W związku z końcowym etapem prac przy wodociągu, którym jest modernizacja ujęcia wody, w dniach 17 - 30 września, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ...
  nowa więcej
 • Wtorek, 17 września 2019 Monitory interaktywne w szkołach ...
  Gmina Niegowa w ramach uzyskanego dofinansowania z programu „Aktywna tablica” dokonała zakupu monitorów interaktywnych Avtek TouchScreen 5 Lite: ...
  więcej
 • Piątek, 13 września 2019 Przebudowa drogi w Sokolnikach
  Gmina Niegowa jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680017 S w miejscowości Sokolniki” o łącznej długości 1182,00 m. W ...
  więcej
 • Piątek, 13 września 2019 Zaproszenie na spotkanie w sprawie ...
  Nadleśnictwo Złoty Potok w załączeniu przesyła zaproszenie na spotkanie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF oraz bioasekuracji. Spotkanie odbędzie ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna