Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Niezwykła architektura

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z nagłośnieniem przez media sprawy dotyczącej uszkodzenia drzewa sąsiada, poniżej przedstawiamy fakty, które mamy nadzieję nadadzą właściwy obraz sprawie, a jednocześnie staną się przestrogą przed pochopnym podejmowaniem decyzji, wydawałoby się, że w błahej sprawie.

 W połowie ubiegłego roku mieszkańcy naszej gminy zwrócili się do gminy z prośbą o interwencję w sprawie gałęzi drzewa sąsiadów, które ze względu na swoje rozmiary, wchodziły na ich posesję i niszczyły im mienie. Urząd wystąpił więc w ich imieniu do właścicieli drzewa, wysyłając pismo z prośbą o wystąpienie, o zezwolenie na jego wycięcie lub obcięcie gałęzi. Adresaci pisma wyraźnie odmówili dokonania powyższego, argumentując, że drzewo jest zdrowe i nie wymaga tego typu zabiegu. W związku z takim stanowiskiem, możliwości interwencji urzędu wyczerpały się. Państwo którym gałęzie przeszkadzały, wezwali zgodnie z procedurą sąsiadów dwukrotnie do usunięcia gałęzi zwisających nad ich działką. Ponieważ pisma te nie przyniosły zamierzonego skutku, przedmiot sporu usunęli samodzielnie. Właściciele drzewa w odpowiedzi na taką samowolę, wezwali policję i zawiadomili o tym urząd gminy. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia urząd zobligowany był do wszczęcia postępowania. W jego wyniku, mając na względzie przepisy Kodeksu Cywilnego, Wójt Gminy wydała decyzję, w której odmówiła wymierzenia kary za uszkodzenie drzewa. W tym momencie poszkodowani uszkodzeniem drzewa, sąsiedzi nie zgodzili się z wydaną decyzją i zaskarżyli jej postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium uchyliło decyzję Wójta i nakazało ponowne jej rozpatrzenie przez Gminę, po wcześniejszym wykonaniu opinii dendrologicznej. Ta decyzja SKO została zaskarżona przez Państwa, którym drzewo przeszkadzało, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ubiegłym tygodniu sprawa została rozpatrzona. WSA podtrzymało decyzje SKO w mocy. Ponieważ w tym czasie, wyłoniony w zapytaniu ofertowym, dendrolog wydał opinię wskazującą, że drzewo zostało uszkodzone w ok. 45% Wójt została zmuszona przez procedurę do wydania kolejnej decyzji w tej sprawie i zgodnie z przepisami ustawy o Ochronie Przyrody do nałożenia na nich kary w wysokości 30.686,04 zł. Państwo odwołali się od niej do SKO. Sprawa zapłaty kary zatem na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona.

Podejmując się opiniowania opisanej sytuacji prosimy pamiętać, że z jednej strony mamy osoby poszkodowane, którymi są zarówno Państwo walczący o usuniecie gałęzi, którzy chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji czynności jakie podejmują, ale i ich sąsiedzi dla których wejście na posesję i obcięcie drzewa będącego ich własnością, stanowiło element naruszenia dóbr osobistych. Mamy też urząd gminy, który może działać tylko w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Ponieważ Państwo, którzy uszkodzili drzewo byli kilkukrotnie informowani o potrzebie wykonania czynności przycięcia gałęzi (które są prawnie dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami) przez osobę, która posiada wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie, i z tej rady nie skorzystali, teraz muszą się liczyć z konsekwencjami własnych decyzji. Jest różnica pomiędzy pielęgnacją, zniszczeniem a uszkodzeniem drzewa. Każde z tych określeń obejmuje zupełnie inny zakres czynności, mimo że sam zabieg może wyglądać podobnie. Ta świadomość powoduje, że nawet urząd zleca na firmom wyspecjalizowanym, usługi związane z pielęgnacją drzewostanu, bo ustawodawca nie przewidział zwolnień czy wyjątków od naliczania kar, nawet dla Gminy. Niestety w takich przypadkach nie zostawił również miejsca na zwykłą życzliwość czy empatię ani wymierzania kar "zastępczych" typu – posadzenie nowego drzewa.

I jeszcze jedno - nie doszło by do takiej sytuacji, gdyby sąsiedzi potrafili się ze sobą porozumieć.

Na zdjęciach dąb w miejscowości Mzurów. Przed i po zabiegach pielęgnacyjnych oraz stanem na dziś.

12

SIE

2016

1886

razy

czytano

1064/1573

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu z zakresu ...

29

lut

2024

Zdjęcie: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

KPP w Myszkowie

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Postanowienia Komisarza Wyborczego I w Częstochowie o ...

24

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Informacje - Wybory Samorządowe 2024

5

lut

2024

Zdjęcie: Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

2

lut

2024

Zdjęcie: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

Agnieszka Piśkorska

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

1

lut

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.