Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niegowa 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w sprawie starania się o uzyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych informuję, że  zamierzamy ubiegać się o pozyskanie środków unijnych na ten cel. 

Wiąże się to z przejściem kilku etapów.

I etap : ANKIETA INFORMACYJNA OD MIESZKAŃCÓW - nie gwarantuje realizacji projektu

 - ankiety będą dostępne na stronie internetowej UG Niegowa, w siedzibie urzędu, oraz u sołtysów,  wypełnione należy złożyć w terminie od 10 lutego 2015 r. do 9 marca 2015 r. do sołtysów lub w siedzibie urzędu, (pok. nr 9)

II etap: OGŁOSZENIE KONKURSÓW UNIJNYCH – nie gwarantuje realizacji projektu

Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną ogłoszone nabory wniosków, w tym wykaz niezbędnych dokumentów, które należy złożyć by się ubiegać o środki unijne.

W latach 2014 - 2020 nie zostały jeszcze wybrane żadne projekty do dofinansowania.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego konkursy w tym temacie zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2015 r.

III etap: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI - nie gwarantuje realizacji projektu

Dokumentację przygotuje firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym - na tym etapie może być konieczne ponowne zebranie dodatkowych ankiet , deklaracji bądź oświadczeń od Państwa np. wyrażenie zgody na udostępnienie budynków podczas montażu i serwisowania w okresie trwania projektu i 5-10 lat po jego zakończeniu   – będzie to uzależnione od warunków, które zostaną narzucone w konkursie.

IV etap: ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO - nie gwarantuje realizacji projektu

Przygotowany wniosek zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

W poprzednim rozdaniu procedura wyglądała następująco:

Złożone wnioski o dofinansowanie podlegały ocenie formalnej zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WSL Kryteriami wyboru projektów. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie była przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 50 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie Oceny formalnej wniosku o dofinansowanie dokonywali pracownicy IZ RPO WSL. W zależności od wyniku oceny formalnej, IZ RPO WSL podejmował decyzję o: zakwalifikowaniu wniosku do dalszej oceny, odrzuceniu wniosku, skierowaniu wniosku do uzupełnienia bądź poprawy. Złożone wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym podlegały ocenie merytoryczno-technicznej zgodnie z przyjętymi Kryteriami wyboru projektów. Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie była przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od daty złożenia przez Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego/ Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego na liście wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Oceny merytoryczno-technicznej wniosku o dofinansowanie dokonywała Komisja Oceny Projektów (KOP). Po zakończeniu oceny merytoryczno – technicznej Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego / Zastępca Wydziału Rozwoju Regionalnego zatwierdzał listę rankingową rekomendowanych przez KOP do dofinansowania projektów uszeregowanych zgodnie z ilością uzyskanych punktów po ocenie merytoryczno-technicznej. Lista rekomendowanych przez KOP projektów uszeregowanych zgodnie z ilością uzyskanych punktów przedkładana była pod obrady Zarządu Województwa w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytoryczno-technicznej. Na podstawie przedłożonych informacji (lista rankingowa rekomendowanych przez KOP projektów), Zarząd Województwa podejmował w terminie 15 dni roboczych uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania. Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez IZ RPO WSL na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl zamieszczono listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych . Wnioskodawca o wyborze wniosku do dofinansowania lub o jego nieprzyznaniu informowany był w ciągu 15 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.

Wybór projektu do dofinansowania nie stanowił gwarancji otrzymania dotacji na realizację projektu ze środków RPO WSL.

V. etap: WNIOSEK ROZPATRZONY POZYTYWNIE – zadanie będzie realizowane!

W przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy na dofinansowanie, przystąpienie gospodarstwa domowego do projektu będzie się wiązać z koniecznością poniesienia wydatku w wysokości min. 15-25% wartości inwestycji, co w przypadku instalacji kolektorów słonecznych może stanowić koszty w wysokości  1 500 – 3 000 zł, zaś dla instalacji fotowoltaicznych 4 500 – 7 500 zł.

09

LUT

2015

2107

razy

czytano

1314/1573

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Iwona Bugaj

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu z zakresu ...

29

lut

2024

Zdjęcie: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

KPP w Myszkowie

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Postanowienia Komisarza Wyborczego I w Częstochowie o ...

24

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Niegowa

Informacje - Wybory Samorządowe 2024

5

lut

2024

Zdjęcie: Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za ...

2

lut

2024

Zdjęcie: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

Agnieszka Piśkorska

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ...

1

lut

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.