Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja w sprawie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Strona główna » Aktualności » Informacja w sprawie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niegowa 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w sprawie starania się o uzyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych informuję, że  zamierzamy ubiegać się o pozyskanie środków unijnych na ten cel. 

Wiąże się to z przejściem kilku etapów.

I etap : ANKIETA INFORMACYJNA OD MIESZKAŃCÓW - nie gwarantuje realizacji projektu

 - ankiety będą dostępne na stronie internetowej UG Niegowa, w siedzibie urzędu, oraz u sołtysów,  wypełnione należy złożyć w terminie od 10 lutego 2015 r. do 9 marca 2015 r. do sołtysów lub w siedzibie urzędu, (pok. nr 9)

II etap: OGŁOSZENIE KONKURSÓW UNIJNYCH – nie gwarantuje realizacji projektu

Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną ogłoszone nabory wniosków, w tym wykaz niezbędnych dokumentów, które należy złożyć by się ubiegać o środki unijne.

W latach 2014 - 2020 nie zostały jeszcze wybrane żadne projekty do dofinansowania.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego konkursy w tym temacie zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2015 r.

III etap: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI - nie gwarantuje realizacji projektu

Dokumentację przygotuje firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym - na tym etapie może być konieczne ponowne zebranie dodatkowych ankiet , deklaracji bądź oświadczeń od Państwa np. wyrażenie zgody na udostępnienie budynków podczas montażu i serwisowania w okresie trwania projektu i 5-10 lat po jego zakończeniu   – będzie to uzależnione od warunków, które zostaną narzucone w konkursie.

IV etap: ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO - nie gwarantuje realizacji projektu

Przygotowany wniosek zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

W poprzednim rozdaniu procedura wyglądała następująco:

Złożone wnioski o dofinansowanie podlegały ocenie formalnej zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WSL Kryteriami wyboru projektów. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie była przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 50 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie Oceny formalnej wniosku o dofinansowanie dokonywali pracownicy IZ RPO WSL. W zależności od wyniku oceny formalnej, IZ RPO WSL podejmował decyzję o: zakwalifikowaniu wniosku do dalszej oceny, odrzuceniu wniosku, skierowaniu wniosku do uzupełnienia bądź poprawy. Złożone wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym podlegały ocenie merytoryczno-technicznej zgodnie z przyjętymi Kryteriami wyboru projektów. Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie była przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od daty złożenia przez Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego/ Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego na liście wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Oceny merytoryczno-technicznej wniosku o dofinansowanie dokonywała Komisja Oceny Projektów (KOP). Po zakończeniu oceny merytoryczno – technicznej Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego / Zastępca Wydziału Rozwoju Regionalnego zatwierdzał listę rankingową rekomendowanych przez KOP do dofinansowania projektów uszeregowanych zgodnie z ilością uzyskanych punktów po ocenie merytoryczno-technicznej. Lista rekomendowanych przez KOP projektów uszeregowanych zgodnie z ilością uzyskanych punktów przedkładana była pod obrady Zarządu Województwa w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytoryczno-technicznej. Na podstawie przedłożonych informacji (lista rankingowa rekomendowanych przez KOP projektów), Zarząd Województwa podejmował w terminie 15 dni roboczych uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania. Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez IZ RPO WSL na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl zamieszczono listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych . Wnioskodawca o wyborze wniosku do dofinansowania lub o jego nieprzyznaniu informowany był w ciągu 15 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.

Wybór projektu do dofinansowania nie stanowił gwarancji otrzymania dotacji na realizację projektu ze środków RPO WSL.

V. etap: WNIOSEK ROZPATRZONY POZYTYWNIE – zadanie będzie realizowane!

W przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy na dofinansowanie, przystąpienie gospodarstwa domowego do projektu będzie się wiązać z koniecznością poniesienia wydatku w wysokości min. 15-25% wartości inwestycji, co w przypadku instalacji kolektorów słonecznych może stanowić koszty w wysokości  1 500 – 3 000 zł, zaś dla instalacji fotowoltaicznych 4 500 – 7 500 zł.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1741 razy

autor: niegowa.pl

data dodania: 2015-02-09 10:39:00

 • Piątek, 22 maja 2020 ARiMR: „Modernizacja (obszar ...
  O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i ...
  więcej
 • Piątek, 22 maja 2020 Dopłaty 2020: Ostateczny termin ...
  Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW ...
  więcej
 • Piątek, 22 maja 2020 Apel do mieszkańców powiatu ...
  W związku z pismem GIS w sprawie licznych wystąpień dotyczących problemów zanieczyszczenia przestrzeni miejskich (ulic, chodników) przez zużyte ...
  więcej
 • Czwartek, 21 maja 2020 150 tys. zł premii dla młodego ...
  Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna