Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Dogodne tereny pod inwestycję

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Urząd Gminy Niegowa informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców wynosi 4915 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Niegowa zameldowanych jest 5613 osób.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Po wstępnej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Niegowa, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania. Zgodnie z definicją podaną w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008r., poz. 218, s. 14 jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, po powrocie z pracy, niezależnie od okresu, w jakim nie przebywała na danej nieruchomości z uwagi na obowiązki zawodowe czy też z innych powodów związanych np. z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się zdalnie z przyczyny pandemii COVID-19.
Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

 Apelujemy, aby do dnia 26.02.2021 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Niegowa, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Wzór deklaracji można znaleźć tutaj 

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Informujemy również, że policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł m.in. za:

1. niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
3. nie segregowanie odpadów.

Powyższa kontrole mają na celu uszczelnienie systemu. Rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla mieszkańców.

10

LUT

2021

356

razy

czytano

276/1538

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Informacja dotycząca bezpłatnego transportu dla ...

Gmina Niegowa

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu dla ...

29

wrz

2023

Zdjęcie: Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu

Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu

28

wrz

2023

Zdjęcie: Losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Gmina Niegowa

Losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

18

wrz

2023

Zdjęcie: Webinarium „Świadome podejmowanie decyzji ...

KNF

Webinarium „Świadome podejmowanie decyzji ...

15

wrz

2023

Zdjęcie: Komunikacja Związku Powiatowo - Gminnego „Jedźmy ...

Paweł Pikuła

Komunikacja Związku Powiatowo - Gminnego „Jedźmy ...

13

wrz

2023

Zdjęcie: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia ...

Patrycja Magiera-Węglowska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia ...

13

wrz

2023

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.