Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Niegowa

Malownicza Gmina

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zasady odbioru odpadów w Gminie Niegowa

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2013 zmienią się zasady odbioru odpadów w Polsce, a co za tym idzie również w naszej Gminie.Co powinien zrobić właściciel nieruchomości w najbliższym czasie?

1. Do 30 czerwca 2013 r. właściciel nieruchomości musi wypowiedzieć umowę firmie, która obecnie odbiera od niego odpady komunalne z takim wyprzedzeniem, aby 1 lipca 2013 roku nie był z nią związany. Informacja o okresie wypowiedzenia znajduje się w tekście umowy.

Wzór wypowiedzenia można pobrać w siedzibie UG Niegowa (pok. 9), ze strony internetowej oraz od sołtysa swojej miejscowości.

2. Do 10 czerwca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć wypełnioną deklarację do Urzędu Gminy w Niegowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednak nie wcześniej niż zostanie ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

PROSZĘ NIE SKŁADAĆ DEKLARACJI WCZEŚNIEJ NIŻ ZOSTANIE USTALONA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

 Informacja o wysokości stawki będzie znana po rozstrzygnięciu zamówienia przetargowego i niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Właścicielowi nieruchomości, który nie złoży w terminie deklaracji opłata zostanie wyliczona decyzją Wójta na podstawie liczby osób zameldowanych. Deklaracje będzie można pobrać w siedzibie urzędu, u sołtysa swojej miejscowości, ze strony internetowej Urzędu Gminy Niegowa.

Jaka będzie nowa opłata za śmieci?

W naszej Gminie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zgłoszonych w deklaracji przez właściciela nieruchomości. Ilość osób zamieszkujących nie musi być równa ilości osób zameldowanych, ale jeśli liczba zamieszkujących nie będzie się zgadzała z liczbą zameldowanych, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany udokumentować miejsce pobytu osób, których nie zgłosi w deklaracji. Jeśli w budynku zamieszkują na stałe osoby bez zameldowania należy je również wykazać w deklaracji.

 Każdy właściciel nieruchomości znając stawkę będzie zobligowany do pomnożenia jej przez liczbę mieszkańców, którą zgłosił w deklaracji i wyliczenia opłaty.

Ostateczna stawka będzie znana po przeprowadzonym przez gminę przetargu, o czym niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

Jak będziemy postępować ze śmieciami?

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie w kosz na śmieci oraz worki do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i odpadów zielonych.

v Odpady zmieszane będą odbierane z Państwa posesji raz w miesiącu.

v Odpady posegregowane (szkło, plastik) będą odbierane cały rok raz na 3 miesiące.

v Odpady zielone będą odbierane od 1 kwietnia do 30 listopada.


Jak będziemy segregować odpady z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne opakowaniowe gromadzimy w żółtych workach.

Do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp.

Nie należy wrzucać plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym punkcie w gminie.


Jak będziemy segregować odpady szklane?

Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach.

Do zielonego worka wrzucamy szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki.

Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, szklanych bloczków budowlanych. Odpady szklane inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym punkcie w gminie.


Jak będziemy segregować odpady zielone?

Odpady zielone gromadzimy w workach brązowych.

Do brązowego worka wrzucamy odpady zielone: liście, chwasty, skoszoną trawę, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa, obierki itp.

Nie należy wrzucać przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów itp.


Co jeśli właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów?

Dla osób, które nie będą segregować odpadów i wrzucać „wszystko do jednego kosza”, opłata będzie dwukrotnie wyższa niż w przypadku właściwego postępowania z odpadami, czyli ich segregacji.


A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?

Oprócz zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Ponadto, nowością będzie uruchomienie punktu, do którego każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie przywieźć odpady wytworzone na jego nieruchomości. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, będzie przyjmował nieodpłatnie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki. Będzie można również przywieźć nie zanieczyszczony innymi odpadami jak azbest, drewno, ceramika gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie w ilości 120l/mieszkańca/rok, (jeśli ilość gruzu będzie większa za nadwyżkę trzeba będzie dopłacić).

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny niemniej niż raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca w godzinach: 8.00 – 19.00 oraz niemniej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w godzinach: 8.00 – 19.00

Gmina Niegowa dołoży wszelkich starań, aby nowy system odbierania odpadów spełniał założenia ustawy, a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 34 315 12 25

Wójt Gminy Niegowa

/-/ mgr Krzysztof Motyl

 

05

MAR

2013

2575

razy

czytano

1470/1623

Gmina Niegowa

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

Maria Kot

Kolejna umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego ...

18

cze

2024

Zdjęcie: Informacja o programie QMP

Sławomir Kleszcz

Informacja o programie QMP

14

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - KGW z ...

13

cze

2024

Zdjęcie: Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

Iwona Bugaj

Oferta realizacji zadania publicznego - „KGW ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności

Śląski UW

Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności

11

cze

2024

Zdjęcie: Obowiązkowa lista ZUM

Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

Obowiązkowa lista ZUM

4

cze

2024

Ważne linki

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo - informacje

Komunikaty, Informacje, Ostrzeżenia

OCHRONA LUDNOŚCI

Jakość powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Czyste Powietrze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PROGRAM REGIONALNY 2007-2013

PROW na lata 2014-2020

PRGiPID na lata 2016-2019

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje

ARiMR - aktualności dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

KRUS - aktualności dla rolników

ODPADY KOMUNALNE

Zdjęcie: Galeria Gminy Niegowa.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria krajobrazów Gminy Niegowa.
Logo serwisu.

Niegowa

Malownicza Gmina

Zdjęcie: Galeria przyrody Gminy Niegowa.
Zdjęcie: Galeria z lotu ptaka Gminy Niegowa.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.