Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Strona główna » Aktualności » Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Urząd Gminy Niegowa informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców wynosi 4915 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Niegowa zameldowanych jest 5613 osób.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Po wstępnej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Niegowa, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania. Zgodnie z definicją podaną w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008r., poz. 218, s. 14 jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, po powrocie z pracy, niezależnie od okresu, w jakim nie przebywała na danej nieruchomości z uwagi na obowiązki zawodowe czy też z innych powodów związanych np. z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się zdalnie z przyczyny pandemii COVID-19.
Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

 Apelujemy, aby do dnia 26.02.2021 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Niegowa, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Wzór deklaracji można znaleźć tutaj 

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Informujemy również, że policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł m.in. za:

1. niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
3. nie segregowanie odpadów.

Powyższa kontrole mają na celu uszczelnienie systemu. Rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla mieszkańców.

czytano: 146 razy

autor: Katarzyna Wawryło - Stodółkiewicz

data dodania: 2021-02-10 14:38:04

 • Piątek, 26 lutego 2021 STOP COVID ProteGo Safe
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie  przystępuje do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGo Safe. Aplikacja to obok noszenia ...
  więcej
 • Piątek, 26 lutego 2021 Trwa rekrutacja do przedszkoli
  Szanowni Państwo, Wójt Gminy Niegowa informuje, że trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie ...
  więcej
 • Środa, 24 lutego 2021 Awaria wodociągu
  W związku z awarią wodociągu w Niegowie, wstrzymano dostawy wody do gospodarstw znajdujących się przy ulicy 22 lipca w Niegowie. Usuwanie awarii nie powinno trwać ...
  więcej
 • Poniedziałek, 22 lutego 2021 Informacja dla Cudzoziemców
  Informujemy, że od listopada 2020 roku rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Aktualności
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna